Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

De gevolgen van verschillen tussen een e-sigaret en een ‘gewone’ sigaret voor onderzoek

De gevolgen van verschillen tussen een e-sigaret en een ‘gewone’ sigaret voor onderzoek

Gelijktijdig met de start van Stoptober publiceerden Olonoff en collega’s een artikel over hoe elektronische sigaretten (e-sigaretten) – die vaak gebruikt worden als hulpmiddel bij stoppen met roken – zich verhouden tot ‘gewone’ sigaretten. Zij waarschuwen dat de sigaretten twee verschillende entiteiten zijn, en geven aan dat onderzoek naar stoppen met roken er baat bij kan hebben indien ze als twee aparte sigaretten worden beschouwd. Lees hier over de belangrijkste verschillen en waarom deze scheiding van belang is.

Op 1 oktober startte het jaarlijks terugkerende Stoptober: een periode van 28 dagen waarin deelnemers het roken staken. Stoptober is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, de Hartstichting, het Ministerie van VWS, Trimbos Instituut, GGD GHOR Nederland en Alliantie Nederland Rookvrij. Een deel van de Stoptober deelnemers maakt gebruik van een e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Meer dan 40 studies hebben hiervan de effectiviteit aangetoond. De e-sigaret zou een hoger slagingspercentage geven dan de meeste andere hulpmiddelen1.

Studies naar het gebruik en de effecten van de e-sigaret maken gebruik van hetzelfde concept als bij de ‘gewone’ sigaret. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan de unieke mogelijkheden van een e-sigaret, zoals gebruikerservaringen, en effecten op nicotine-afhankelijkheid en gezondheid in het algemeen. Belangrijke kenmerken van e-sigaretten die niet gelden voor ‘gewone’ sigaretten zijn:

  • De hoeveelheid nicotine in e-sigaretten varieert enorm
  • Nicotine in e-sigaretten wordt verdampt (‘vaping’)
  • Staken en herstarten van e-sigaretten is veel variabeler en gebeurt vaker dan bij de ‘gewone’ sigaret
  • E-sigaretten zijn veel aantrekkelijker voor tieners/adolescenten door andere marketing
  • E-sigaretten zijn toegestaan in gebieden waar sigaretten verboden zijn

Volgens de auteurs zit het probleem hem er in dat e-sigaretten in alle studies worden vergeleken met ‘gewone’ sigaretten. Hierdoor lijkt voor tieners/adolescenten de e-sigaret een gezond en leuk alternatief voor de gewone sigaret. Echter, de studies hebben zich niet gefocust op de e-sigaret an sich, en de gevaren en schade die de nicotine in deze sigaretten ook teweeg kan brengen. Dit vertekent de risico’s die e-sigaretten met zich meebrengen. Ook de variatie van de hoeveelheid nicotine in een e-sigaret, de variatie in hoeveelheid inhalaties die men neemt van een e-sigaret en de variatie in aanvullende chemische componenten van de e-sigaret compliceren de interpretatie van alle studies tot nu toe. In maart 2018 heeft de National Institute on Drug Abuse in de VS dan ook een gestandaardiseerde e-sigaret ontwikkeld, speciaal voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Na het uiteenzetten van de belangrijkste verschillen tussen e-sigaretten onderling en de verschillen met de ‘gewone’ sigaret, pleiten de auteurs van dit artikel dan ook sterk voor gebruik van de gestandaardiseerde e-sigaret in alle toekomstige stoppen-met-roken-studies.

Door: Judith Cohen

Referenties:

  1. www.stoptober.nl, geraadpleegd 2 oktober 2018
  2. Olonoff M et al. Electronic cigarettes are not Cigarettes, and why that matters. Nicotine and Tobacco Research 2018;Sep 28. Epub ahead of print

Link naar artikel

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons