Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Lekkende hartklep bij zwangere vrouw is een risico tijdens de bevalling

Lekkende hartklep bij zwangere vrouw is een risico tijdens de bevalling

Een analyse van meer dan 20.000 medische dossiers suggereert dat zwangere vrouwen met een lekkende of vernauwde hartklep een grotere kans hebben op cardiovasculaire en obstetrische complicaties tijdens de bevalling. Daarbij wordt aangegeven dat er geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen hartklepinsufficiëntie of -stenose. Resultaten van het onderzoek zijn recentelijk gepubliceerd in het American Journal of Cardiology.

De vier kleppen van het hart – mitralisklep, tricuspidalisklep, pulmonalisklep en aortaklep – zorgen ervoor dat het bloed in de juiste richting blijft stromen. Hoewel klepaandoeningen relatief zeldzaam zijn onder zwangere vrouwen kunnen ze complicaties, zoals een vroegtijdige bevalling en hartfalen, veroorzaken. De meeste richtlijnen richten zich daarbij voornamelijk op een vernauwde hartklep of klepstenose wat zorgt voor vermindering van de bloedstroom en extra druk op het hart. In een recent onderzoek van Johns Hopkins Medicine is ook gekeken naar zwangere vrouwen met een geschiedenis van een insufficiënte of "lekkende" hartklep. Deze onvolledig sluitende klep leidt tot terugstromend bloed. Ook hierbij moet het hart harder werken, maar nu om het teruggestroomde bloed weer weg te pompen. Voor lange tijd werd aangenomen dat een lekkende hartklep een laag risico vormt en als relatief goedaardig kan worden gezien tijdens de bevalling.

Onderzoek

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens uit de 2016-2018 National Inpatient Sample, een grote dataset van ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten, om demografische gegevens, medische aandoeningen en obstetrische en cardiovasculaire complicaties tijdens de bevalling te vergelijken. Er werd gecorrigeerd voor klinische en sociaaleconomische factoren voordat, door middel van logistische regressie, de associaties tussen klepaandoening en medische uitkomsten werden vergeleken.

Resultaten

Van ongeveer 11,2 miljoen bevallingen in het ziekenhuis was er bij 20.349 vrouwen sprake van een geschiedenis van hartklepaandoeningen. De meeste vrouwen met de klepaandoening waren ouder, moesten langer in het ziekenhuis blijven en maakten meer bevallingskosten. Vrouwen met klepaandoeningen hadden een hogere prevalentie van onderliggende medische aandoeningen in vergelijking met vrouwen zonder (hypertensie 5,1 vs 0,25%; pulmonaire hypertensie 7,0 vs <0,1%).
Bij de bevalling hadden vrouwen met hartklepaandoening een grotere kans op obstetrische complicaties waaronder pre-eclampsie en/of eclampsie (aOR 1,9 [1,8 tot 2,2]) en intrapartum/postpartum bloeding (aOR 1,4 [1,2 tot 1,6]). Ook de kans op cardiovasculaire complicaties waaronder peripartum cardiomyopathie (aOR 65 [53 tot 78]), longoedeem (aOR 17 [13 tot 22]), acute ischemische hartziekte (aOR 19 [12 tot 30]) en hartritmestoornissen (aOR 22 [19 tot 27]) was groter dan bij vrouwen zonder klepaandoening. Er waren klepletselspecifieke verschillen in de grootte van het risico, maar beide typen klepaandoeningen waren geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire complicaties.
In het algemeen werd gevonden dat mitralisklepinsufficiëntie bij 45% van bij de vrouwen met een hartklepaandoening voorkwam, en daarmee de meest voorkomende klepaandoening was, gevolgd door mitralisklepstenose (26%).

Conclusie

Zwangere vrouwen met een geschiedenis van klepinsufficiëntie of klepstenose hebben meer last van cardiovasculaire comorbiditeiten en een verhoogde kans op obstetrische en cardiovasculaire complicaties bij de bevalling. Volgens de onderzoekers zou er tot honderd keer meer kans zijn op cardiale complicaties, zoals hartfalen op het moment van de bevalling, bij vrouwen met klepaandoeningen in vergelijking met gezonde vrouwen. Complicaties bij de moeder komen daarbij net zo vaak voor bij vrouwen met hartklepinsufficiëntie als bij klepstenose.
Er wordt gesuggereerd dat er meer aandacht moet worden besteed aan risicobeoordeling bij alle vrouwen met een voorgeschiedenis van hartklepaandoeningen voor en tijdens de zwangerschap. Deze vrouwen zouden gemonitord moeten worden via frequente klinische onderzoeken en echocardiogrammen. Daarbij moeten vrouwen met hartklepinsufficiëntie evenveel aandacht krijgen als vrouwen met klepstenose.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Eurekalert van 2 september 2021.  'Leaky' heart valves in pregnant women need more attention than once thought, study suggests. Verkregen via https://www.eurekalert.org/news-releases/927242, op [03-09-2021]
2. Minhas AS, Rahman F, Gavin N, Cedars A, Vaught AJ, Zakaria S, et al. Cardiovascular and Obstetric Delivery Complications in Pregnant Women With Valvular Heart Disease. 2021; https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.07.038

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons