Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

AMC en VUmc vormen alliantie onder één raad van bestuur

AMC en VUmc vormen alliantie onder één raad van bestuur

AMC en VUmc willen een alliantie vormen waarin zij op een aantal gebieden zeer intensief gaan samenwerken. De beoogde alliantie zal worden geleid door één raad van bestuur, die ontstaat door samenvoeging van de huidige twee raden van bestuur. De plannen hiervoor zijn dinsdag in Amsterdam gepresenteerd.

De UMC’s streven met de alliantie naar een verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, excellentie op Europees niveau in onderzoek en onderwijs én een doelmatiger gebruik van mensen en middelen. Op lange termijn overwegen AMC en VUmc huisvesting op één locatie. In de tussentijd blijven de twee instellingen bestaan, maar worden in belangrijke mate aanvullend aan elkaar.


Adviestraject

De komende tijd volgt een adviestraject, waarbij onder meer de raden van toezicht, de ondernemingsraden, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Nederlandse Zorgautoriteit, de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen, banken en verzekeraars zich uitspreken over de alliantieplannen. Beide partners verwachten dat de besluitvorming in de zomer van 2013 rond zal komen en een afronding van de procedure bij de NMa in de maanden daarna.

Verdeling specialismen

Het Vrouw-Kindcentrum komt in het AMC. Daar kunnen in de nabije toekomst alle patiënten terecht voor verloskunde, gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde en kindergeneeskunde. VUmc houdt een deel kindergeneeskunde om andere specialismen (zoals KNO) te ondersteunen. Ook zullen er poliklinische activiteiten op het gebied van de kindergeneeskunde in VUmc blijven plaatsvinden.


Klinische neurowetenschappen (neurologie en neurochirurgie) wordt geconcentreerd in VUmc. Op het terrein van de oncologie vormen AMC en VUmc één academisch centrum op twee locaties. Patiënten met veelvoorkomende tumoren kunnen op beide locaties behandeld worden; de zorg voor patiënten met meer zeldzame vormen van kanker wordt geconcentreerd op één van beide locaties. De acute zorg en afdelingen Spoedeisende Hulp van AMC en VUmc volgen de patiëntverschuivingen van verloskunde, kindergeneeskunde, neurologie en neurochirurgie. Dat betekent twee academische SEH's, met elk een specifiek profiel.

Bundelen van medische kennis

Ook op een flink aantal andere specialismen werken zorgverleners nauw samen. Zo krijgt bijvoorbeeld de samenwerking op het gebied van dermatologie en klinische genetica al gestalte. AMC en VUmc leveren dus niet meer op beide locaties precies hetzelfde aanbod, maar worden voor belangrijke delen aanvullend. Binnen de alliantie ontstaat een bundeling van medische kennis en ervaring waarmee veel zeldzame aandoeningen en uiteenlopende patiëntgroepen deskundig en doelmatig kunnen worden behandeld. VUmc en AMC kunnen zo centers of excellence creëren die tot de Europese top behoren.

Foto: Fred Plukker (met bril) en Marcel Levi, de bestuursvoorzitters van respectievelijk VUmc en AMC.
Fotograaf: Sake Rijpkema/Hollandse Hoogte

Bron: AMC en VUmc

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons