Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

App kan chronische pijnpatiënten helpen hun pijn te beheersen

App kan chronische pijnpatiënten helpen hun pijn te beheersen

Een studie heeft voor het eerst aangetoond dat een applicatie kernsymptomen van chronische pijn vermindert. Een door University Health Network (UHN) geleide studie evalueerde de impact van een pijnmanagent app op patiënten die worden gezien in de Iroquois Falls Family Health Team (IFFHT) pijnkliniek en de Toronto Western (TWH) en Toronto General Hospitals (TGH) in Canada. De studie, gepubliceerd in JMIR Mental Health, toonde aan dat patiënten die de app gebruikten een klinisch significante vermindering van angst en catastroferen van pijn ervoeren. Angst en catastroferen van pijn zijn twee kerngebieden die verhoogde medische behoeften en mogelijk misbruik van voorgeschreven opioïden stimuleren.

Pijn

Pijn kan een flinke impact op individuen en de maatschappij hebben. In Nederland lijden 2,2 miljoen mensen aan chronische pijn en de kosten lopen op tot € 20.000.000.000,-. Chronische pijn wordt door andere processen veroorzaakt dan acute pijn, en er wordt gedacht dat het zenuwstelsel hierbij een belangrijke rol speelt. Bij veel patiënten is geen onderliggende aanwijsbare aandoening (meer) te vinden. De Zorgstandaard Chronische pijn heeft als doel: het snel herkennen van mensen met acute pijn die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen behandelaars met elkaar én met de patiënt; betere ondersteuning voor patiënten met chronische pijn.

Een patiëntgerichte app voor chronische pijnbestrijding zou ook aan deze doelstellingen kunnen bijdragen. De app is ontwikkeld om communicatie tussen gezondheidsmedewerkers en patiënten met chronische pijn te verbeteren en zelfmanagement te bevorderen.

De opzet

Aan de studie deden 246 patiënten met chronische pijn mee. Alle patiënten hadden pijn van matige tot ernstige intensiteit die ten minste drie maanden aanhield. Ze waren nieuwe patiënt van een pijnkliniek in stedelijk gebied (TWH of TGH; 154 patiënten) of van een kliniek op het platteland (IFFHT; 92 patiënten).
Van alle patiënten ging 73,6% in eerste instantie akkoord met het gebruik van de app samen met hun medicatie, psychologische therapie en fysiotherapie. De app stelde de gebruikers in staat om hun pijn te volgen, rapporten te maken die zorgden voor betere communicatie met hun zorgverleners, en via een virtueel portaal, clinici de mogelijkheid te geven om hen op afstand te volgen en geavanceerde analyses te gebruiken om negatieve trends weken en maanden van tevoren te herkennen. In ruil daarvoor ontvingen de patiënten grafieken die patronen en trends belichtten die hun zelfbewustzijn konden vergroten en inzicht konden geven in triggers en interventies.

De patiëntengroep die of na 30 dagen geen gebruik meer maakte van de app of er voor koos om de app niet te gebruiken werd beschouwd als de controlegroep. De interventies van de controlegroep (54,9%) waren gelijk aan die van patiënten die de app gebruiken (45,1%), maar ze gebruikten papieren vragenlijsten tijdens bezoeken aan de kliniek.

Patiënten vulden (afhankelijk van in onderzoeksgroep oftewel in de app of op papier) gevalideerde vragenlijsten in. Deze gingen onder andere over angst, catastroferen van pijn en dagelijkse opioïdenconsumptie tot 4,5 maanden na het eerste bezoek (follow-up op korte termijn) en tussen 4,5 en 7 maanden na het eerste bezoek (follow-up op lange termijn).
Er werd gebruik gemaakt van de Generalized Anxiety Disorder 7-item questionnaire (GAD-7) en de Pain Catastrophizing Scale (PCS). Catastroferen wordt in het algemeen omschreven als een overdreven negatieve oriëntatie naar schadelijke stimuli en speelt een belangrijke rol in het ervaren van en de manier van omgaan met pijn. Betrokkenheid en klinische uitkomsten werden vergeleken tussen de patiënten in de twee groepen.

Resultaten en conclusies:

Voor de plattelandspatiënten waren de voordelen van de app opvallend duidelijk vanaf het begin. Zonder een gespecialiseerd pijncentrum moeten patiënten in Iroquois Falls vertrouwen op hun primaire zorgverleners en de app maakte nu de communicatie tussen de patiënt en de clinicus gemakkelijker en productiever. Voor zowel de patiënten op het platteland als in de stad moedigde de app “tracking en reflecting” aan, beide belangrijke componenten van de meeste zelfbeheerprogramma's. Het gemak van de applicatie biedt ook een positieve kans om met patiënten in contact te komen tijdens belangrijke uitdagingen zoals die van de COVID-19-pandemie.

Alle personen die de app gebruikten, beoordeelden hun angst lager (vermindering van de GAD-7 score met 2,10 punten, 95% BI –3,96 tot –0,24) bij kortdurende follow-up en had een grotere vermindering van het catastroferen van pijn (vermindering van PCS-score met 5,23 punten, 95% BI –9,55 tot –0,91) bij langdurige follow-up ten opzichte van de patiënten die geen gebruik maakten van de app. Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat het gebruik van de app kan worden geassocieerd met een vermindering van zelf-gerapporteerde pijngerelateerde angst en een vermindering van pijn catastrofiserende scores. Pijngerelateerde angst en catastroferen kunnen aanzienlijke nadelige effecten hebben op patiënten, met een toename van zowel het gebruik van de gezondheidszorg als de kans op misbruik van voorgeschreven opioïden.

Verder onderzoek is nodig om factoren te begrijpen die van invloed zijn op voortdurende betrokkenheid met de applicatie en klinische resultaten bij patiënten met chronische pijn.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Medical press van 4 maart 2021. Digital app can help chronic pain sufferers manage their pain. Verkregen via https://medicalxpress.com/news/2021-03-digital-app-chronic-pain.html, op [04-03-2021]
2. Informatie over de zorgstandaard chronische pijn verkregen via https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/02/25/zorginstituut-neemt-zorgstandaard-chronische-pijn-op-in-register, op [05-03-2021]
3. Bhatia A, Kara J, Janmohamed T, Prabhu A, Lebovic G, Katz J, et al. User Engagement and Clinical Impact of the Manage My Pain App in Patients With Chronic Pain: A Real-World, Multi-site Trial. JMIR Mhealth Uhealth 2021; http://doi.org/10.2196/26528
4. Informatie over de PCS verkregen via https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/pain-catastrophizing-scale/, op [05-03-2021]


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons