Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Chirurgie versus leefstijlinterventie ter behandeling van niet-alcoholische steatohepatitis

Chirurgie versus leefstijlinterventie ter behandeling van niet-alcoholische steatohepatitis

Bariatrische-metabole chirurgie resulteert in een aanzienlijke verbetering van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). In een recent onderzoek is de effectiviteit van chirurgie op NASH vergeleken met de effecten van leefstijlinterventies en medische therapie. De resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.

Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van chronische leverziekte en treft 55% van de mensen met type 2-diabetes en 75% van de mensen met obesitas. Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) is de progressieve vorm van de ziekte.1

Gewichtsverlies wordt over het algemeen aanbevolen bij mensen met NAFLD of NASH, maar er zijn geen specifieke chirurgische of farmacologische interventies goedgekeurd voor deze aandoeningen.1 bariatrische-metabole chirurgie kan een ideale aanpak zijn om NASH te behandelen bij mensen met obesitas, met of zonder diabetes.2,3

Onderzoek

Het betreft hier een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd onderzoek met obese deelnemers (BMI 30-55 kg/m2). Deelnemers van 25-70 jaar, met of zonder diabetes type 2, met histologisch bevestigde NASH werden geïncludeerd in het onderzoek. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan leefstijlmodificatie (plus de beste medische zorg) of chirurgie (Roux-en-Y gastric bypass of sleeve gastrectomie). Het primaire eindpunt was histologische resolutie van NASH zonder verergering van fibrose (na één jaar).1

Resultaten

Van 431 deelnemers zijn biopten verzameld; 103 (24%) deelnemers hadden geen histologische NASH en 40 (9%) deelnemers weigerden deel te nemen. Van de 288 (67%) geïncludeerde deelnemers met NASH werden 96 (33%) deelnemers toegewezen aan leefstijlmodificatie plus de beste medische zorg, 96 (33%) aan Roux-en-Y gastric bypass en 96 (33%) aan sleeve gastrectomie.

Er waren 236 (82%) deelnemers die het onderzoek uiteindelijk voltooiden. Het primaire eindpunt werd gehaald in 54 (70%) van 77 deelnemers in de Roux-en-Y gastric bypass-groep en 55 (70%) van 79 deelnemers in de sleeve gastrectomie-groep, vergeleken met 15 (19%) van 80 deelnemers in de leefstijlmodificatie-groep (p<0,0001).

Er werden geen sterfgevallen of levensbedreigende complicaties gemeld. Ernstige bijwerkingen traden op bij 10 (6%) deelnemers die bariatrisch-metabole chirurgie ondergingen, maar deze deelnemers hoefden niet opnieuw te worden geopereerd. Ernstige bijwerkingen werden daarbij opgelost met medische of endoscopische behandeling.1

Conclusie

Bariatrische-metabole chirurgie is effectiever dan leefstijlinterventies en geoptimaliseerde medische therapie bij de behandeling van NASH.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Verrastro O, et al. Lancet. 2023; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00634-7
2.  Lassailly G, et al.  Gastroenterology. 2020; https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.06.006
Pais R, et al. Hepatology. 2022; https://doi.org/10.1002/hep.32358

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons