Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Combinatiebehandelingen met radium-223 effectief bij castratieresistente prostaatkanker

Combinatiebehandelingen met radium-223 effectief bij castratieresistente prostaatkanker

Prostaatkanker is de op een na meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Op het moment van diagnose heeft tot een derde van de prostaatkankerpatiënten al gemetastaseerde ziekte. Bij anderen worden tijdens het verloop van hun ziekte metastases ontdekt, vaak bevinden deze zich in de botten. Patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom worden behandeld met androgeen deprivatie therapie (ADT) bestaande uit chirurgische of chemische castratie. Bij nieuw gediagnosticeerde ziekte wordt tegenwoordig geadviseerd om ADT met het chemotherapeuticum docetaxel te combineren.

Hoewel ADT in eerste instantie meestal effectief is wordt de tumor na mediaan twee jaar resistent. Sinds kort bestaan er een aantal behandelingsopties voor patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC): enzalutamide, abirateron met prednison en rechallenge met docetaxel. Daarnaast is voor symptomatische mCRPC-patiënten met botmetastases, maar zonder viscerale metastases, ook behandeling met de alfastraler radium-223 een optie.

Eerder liet de gerandomiseerde fase 3-ALSYMPCA-studie zien dat radium-223 vergeleken met placebo geassocieerd was met een significant verbeterde algemene overleving (OS) en tijd tot eerste symptomatische botmetastase. Bovendien had radium-223 monotherapie een gunstig toxiciteitsprofiel en bleek de radioactieve isotoop geassocieerd met een verbeterde kwaliteit van leven. Of radium-223 ook in combinatie met andere middelen gegeven kan worden was tot voor kort onduidelijk. In de huidige fase 3b-studie onderzochten Saad en collega’s de uitkomst van radium-223 bij zowel symptomatische als asymptomatische mCRPC-patiënten met botmetastases. Gelijktijdige behandeling met andere antikankertherapieën was toegestaan. Bij 40% van de patiënten werden radiumgeassocieerde bijwerkingen geconstateerd. De meest voorkomende, radiumafhankelijke graad 3- tot 5-bijwerkingen waren anemie (5%), trombocytopenie (2%), neutropenie en leukopenie (beide 1%).

De mediane algehele overleving (OS) in de gehele populatie was 16 maanden. Daarnaast was de mediane OS langer bij patiënten die met radium-223 plus enzalutamide en/of abirateron werden behandeld dan bij patiënten die alleen radium-223 hadden gekregen. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor de combinatie van radium-223 en het calciumregulerende denosumab versus radium-223 monotherapie. Volgens de auteurs rechtvaardigen deze positieve resultaten de initiatie van een gerandomiseerde studie naar combinatiebehandelingen met radium-223.

Bron: The Lancet Oncology (Saad F, et al. Lancet Oncol 2016;17:1306-16)


Het artikel in The Lancet is hier te lezen.

Door Robbert van der Voort

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons