Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

CT-scan bij kinderen doet meer kwaad dan goed

CT-scan bij kinderen doet meer kwaad dan goed

CT-scans bij kinderen brengen meer schade toe dan dat ze voordeel brengen. In veel gevallen leveren ze geen extra informatie en zijn er alternatieven beschikbaar. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek ‘Paediatric abdominal injury: Initial treatment and diagnostics’ van chirurg David Nellensteijn die woensdag 1 april 2015 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Inwendig letsel van de buik komt in tien procent van alle traumagevallen bij kinderen voor, maar wordt niet altijd direct herkend. Van alle in eerste instantie gemiste verwondingen is buikletsel de voornaamste doodsoorzaak. Het is daarom van groot belang om eventueel inwendig letsel bij binnenkomende traumapatiënten zorgvuldig te onderzoeken. Bij volwassenen wordt hiervoor naast lichamelijk onderzoek en het maken van echo’s indien nodig een CT-scan uitgevoerd.

De chirurg zocht uit in hoeverre een CT-scan extra informatie leverde bij kinderen met verdenking op stomp buikletsel. Dit bleek erg weinig te zijn: in 96 procent van de gevallen veranderde het CT-beeld niets aan de voorgenomen behandeling. Herhaaldelijk lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en echografie van de buik waren meestal voldoende voor het stellen van de juiste diagnose. Daarbuiten heeft stralingsonderzoek verschillende nadelen, zoals de verhoogde stralingsbelasting bij kinderen, de duur van het onderzoek en het risicovolle transport naar de CT-ruimte, die minder veilig is voor acute patiënten dan de spoedeisende hulp.

Het zal echter niet makkelijk zijn om af te zien van een CT-scan bij kinderen. “Allereerst is er de angst van de dokter iets te missen”, legt Nellensteijn uit,  “en verder is de dokter bang een label nalatigheid op een behandeling geplakt te krijgen, omdat er geen CT-scan in uitgevoerd.” Wel hoopt hij dat zijn proefschrift artsen zal aansporen om bewuster om te gaan met stralingsonderzoeken en deze zo veel mogelijk te beperken. Het UMCG geeft alvast het goede voorbeeld door de richtlijnen voor CT-onderzoek bij kinderen aan te passen.

Bronnen: VUmc en proefschrift David Nellensteijn

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons