Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

De invloed van het geslacht van bloeddonoren

De invloed van het geslacht van bloeddonoren

Er bestaat tegenstrijdig observationeel bewijs betreffende de associatie tussen het geslacht van bloeddonoren en de mortaliteit bij ontvangers van transfusies. In de huidige studie is daarom gekeken naar het verschil in overleving van patiënten die rode bloedcellen ontvingen van mannelijke of vrouwelijke donoren. De resultaten zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine

Er is te weinig bewijs om de transfusiepraktijk en het beleid te informeren over de impact van het geslacht van bloeddonoren bij transfusies. In de huidige studie is onderzocht of er een associatie bestaat tussen geslacht van bloeddonoren en mortaliteit van ontvangers.

Onderzoek

In deze multicenter, dubbelblinde studie, ondergingen patiënten rode bloedceltransfusies waarbij ze ofwel eenheden rode bloedcellen van mannelijke ofwel vrouwelijke donoren ontvingen. De patiënten behielden hun toewijzing aan de donorgroep gedurende de gehele proefperiode, ook tijdens latere klinische en poliklinische bezoeken. Het primaire resultaat was overleving, met de mannelijke donorgroep als referentiegroep. Alleen patiënten (met uitzondering van pasgeborenen) die een of meer transfusies nodig hadden voor de behandeling van anemie werden geïncludeerd.

Resultaten

In totaal werden 8719 patiënten gerandomiseerd voordat zij een transfusie ondergingen; 5190 patiënten werden toegewezen aan de mannelijke donorgroep en 3529 aan de vrouwelijke donorgroep. Bij aanvang was de gemiddelde (±SD) leeftijd van de patiënten 66,8±16,4 jaar. De setting van de eerste transfusie was bij 6969 patiënten (79,9%) als ziekenhuispatiënt, waarvan 2942 (42,2%) onder een chirurgische dienst waren opgenomen.

Het hemoglobinegehalte vóór de transfusie was 79,5±19,7 g/L. De patiënten ontvingen gemiddeld 5,4±10,5 eenheden rode bloedcellen in de vrouwelijke donorgroep en 5,1±8,9 eenheden in de mannelijke donorgroep (verschil, 0,3 eenheden; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], -0,1 tot 0,7).

Tijdens de duur van het onderzoek overleden 1141 patiënten in de vrouwelijke donorgroep en 1712 patiënten in de mannelijke donorgroep. In de primaire analyse van de algehele overleving was de aangepaste hazard ratio voor overlijden 0,98 (95% CI, 0,91 tot 1,06). Tijdens een follow-up van 11,2 maanden verschilde de totale overleving niet significant tussen de twee groepen (p=0,43).

Conclusie

Dit onderzoek toonde geen significant verschil in overleving tussen een transfusiestrategie met rode bloedcellen van vrouwelijke donoren en een strategie met rode bloedcellen van mannelijke donoren.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1.  Chassé M, et al. N Engl J Med. 2023; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2211523

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons