Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

De invloed van magnesium op dementie

De invloed van magnesium op dementie

In een recente studie is gekeken hoe inname van magnesium (Mg) via de voeding verband houdt met hersenvolume en witte stoflaesies (White Matter Lesions; WML’s). De resultaten zijn gepubliceerd in de European Journal of Nutrition. Daaruit blijkt een hogere inname van magnesium vooral voordelig te zijn bij vrouwen.

Onderzoek

Deelnemers (40-73 jaar) van de UK Biobank (n = 6001) werden geïncludeerd en gestratificeerd naar geslacht. Mg in de voeding werd gemeten met behulp van een online geautomatiseerde 24-uurs vragenlijst om de dagelijkse Mg-inname te schatten. De associatie tussen Mg (over tijd), hersenvolumes en WML’s werd onderzocht (MRI). Associaties tussen Mg en bloeddruk (Blood Pressure; BP) werden ook onderzocht. Of BP het verband tussen Mg-inname en hersengezondheid medieert, kan daardoor worden beoordeeld. Mogelijke interacties tussen menopauzale status en Mg-inname ten opzichte van hersenvolume en WML’s werden ook onderzocht.

Resultaten

Gemiddeld werd een hogere Mg-inname bij aanvang van het onderzoek in verband gebracht met grotere hersenvolumes, zowel bij mannen als vrouwen. Meer dan 95% van de deelnemers (mannen = 95,71%, vrouwen = 96,51%) consumeerde stabiele, normale hoeveelheden Mg. Sommige deelnemers verhoogden echter hun inname in de loop van de tijd (laag bij start), terwijl anderen hun inname verminderden (hoog bij start).

Bij vrouwen bleek een hogere Mg-inname via de voeding significant geassocieerd te zijn met grotere hersenvolumes en kleinere WML’s - beide indicatoren van dementie - in MRI-scans.

Associaties tussen Mg- en BP-metingen waren meestal niet-significant. Het waargenomen neuroprotectieve effect van een hogere inname van Mg via de voeding bleek groter te zijn bij postmenopauzale dan bij premenopauzale vrouwen.

Conclusie

Magnesiuminname via de voeding is gerelateerd aan grotere hersenvolumes en lagere witte stoflaesies, in het bijzonder bij vrouwen.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.   Alateeq K, et al. European Journal of Nutrition. 2023; https://doi.org/10.1007/s00394-023-03123-x


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons