Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Dr. Anne Benjaminse: ‘Uiteindelijk moet er op zaterdag wel worden gewonnen’

Dr. Anne Benjaminse: ‘Uiteindelijk moet er op zaterdag wel worden gewonnen’

Preventieprogramma’s voor blessures van de voorste kruisband (VKB) zijn op de lange termijn niet effectief. Sportprofessionals zouden zich daarom moeten richten op het aanleren van het resultaat van een beweging, in plaats van de manier waarop iemand beweegt. Zo kunnen sportprestaties worden verbeterd en kan het risico op VKB-blessures worden verlaagd. Dat is de conclusie uit het proefschrift ‘Motor learning in ACL injury prevention’ van dr. Anne Benjaminse, die op 9 november 2015 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift is te lezen in de YourThesis-app.

De preventieprogramma’s voor VKB-blessures die de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd, laten tegenstrijdige resultaten zien. “De afname van het aantal VKB-blessures blijft uit. Het kost veel moeite om deze programma’s op grote schaal te implementeren, zodat ze daadwerkelijk op het speelveld worden uitgevoerd”, zegt Benjaminse. “De sporters ervaren de programma’s vaak als ‘saai’ of ‘niet prestatiebevorderend’.” Om deze preventieprogramma’s te optimaliseren onderzocht Benjaminse daarom de principes die ten grondslag liggen aan het leren van veilige bewegingen.

Externe focus
Motorische vaardigheden kunnen op verschillende manieren worden aangeleerd. De promovenda toonde aan dat de controle van deze vaardigheden verbetert door de aandacht te richten op de uitkomst of het effect van de beweging: de zogenaamde externe focus (EF). Sporters die op deze manier vaardigheden hebben aangeleerd, zijn beter bestand tegen psychologische en fysiologische vermoeidheid. Volgens Benjaminse zijn dat belangrijke bevindingen. “Je kan een voetballer leren om veilig diep door zijn knieën te gaan, maar als hij een kopduel verliest omdat dat ten koste gaat van de spronghoogte, heeft hij er niet zoveel aan. Veilig bewegen moet hand in hand gaan met prestaties.”

Implementatie
Die praktische toepasbaarheid, daar wringt de schoen nog in huidige preventieprogramma’s. Daarom stelt Benjaminse in haar proefschrift voor om trainers en coaches EF-instructies en feedback te laten geven in combinatie met een visuele prikkel. Dat kan een medesporter zijn die bewegingen voordoet, terwijl de trainer of coach EF-verbale feedback geeft aan de sporter. “Daarnaast kun je makkelijk visuele input geven met een tablet waarop voorbeeldfilmpjes staan van een beweging”, zegt Benjaminse. Omdat ook het geslacht een rol speelt bij het risico op een VKB-blessure, pleit ze voor een geslachtsspecifieke benadering van de instructies en feedback, waarbij de aandacht uitgaat naar het resultaat van de beweging.

Transfer naar het veld
Na haar promotie zit Benjaminse niet stil: ze is bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. “We hebben de ambitie om nu de vertaling te maken naar de praktijk: het is belangrijk om de transfer naar het veld te maken. Uiteindelijk moet er op zaterdag wel worden gewonnen, zonder blessures.”

Het volledige proefschrift van Anne Benjaminse is te lezen in de YourThesis-app.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons