Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Financiële relatie tussen arts en fabrikant wordt openbaar

Financiële relatie tussen arts en fabrikant wordt openbaar

De financiële banden tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen worden vanaf 2015 openbaar gemaakt. Minister Schippers van VWS heeft daarover afspraken gemaakt met de betrokken organisaties, meldt Medisch Contact naar aanleiding van de brief van de minister aan de Tweede Kamer. 

Ook de KNMG en haar federatiepartners, ziekenhuisvereniging NVZ, en de koepel van umc’s NFU sluiten zich vanaf 1 januari aan bij de al twee jaar bestaande gedragscode medische hulpmiddelen (gmh). Volgens de code zijn reclame en beïnvloeding toegestaan, maar moet er altijd een ‘zuivere relatie’ zijn tussen de leverancier van hulpmiddelen en de zorgverleners of instellingen die deze middelen inkopen en gebruiken. Informatie over de financiële relaties tussen zorgverleners, instellingen en hulpmiddelenindustrie wordt mogelijk ondergebracht in het Transparantieregister Zorg, dat sinds april van dit jaar bestaat.

Schippers hoopt dat anderen, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen en zorgverzekeraars, ook spoedig het voorbeeld volgen. Om ervoor te zorgen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan ingrijpen als wordt geprobeerd artsen op een oneigenlijke manier te beïnvloeden, kondigt Schippers aan dat ze met wetgeving komt. 

Bron: Medisch Contact


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons