Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Gekookte pinda’s ter behandeling van pinda-allergie

Gekookte pinda’s ter behandeling van pinda-allergie

Pinda-allergie komt bij 1 tot 3% van de kinderen in westerse landen voor. Er is op dit moment nog geen remedie beschikbaar. In een recent onderzoek is de werkzaamheid en veiligheid van orale immunotherapie onderzocht; er werd gebruik gemaakt van opeenvolgende doses gekookte pinda's gevolgd door geroosterde pinda's. De resultaten, gepubliceerd in Clinical & Experimental Allergy, zijn veelbelovend.

Het gebruik van orale immunotherapie ter behandeling van een pinda-allergie blijft controversieel.1 In een eerdere studie bleek dat het de kans op het slagen voor een voedseluitdaging significant verhoogde. Het leidde echter ook tot een verhoogd risico op anafylaxie, frequentie van anafylaxie en het gebruik van epinefrine.2 Veiligere behandelingen, die rigoureus zijn getest in gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, zijn noodzakelijk voordat orale immunotherapie voor pinda-allergie routinematig in de klinische praktijk kan worden ingezet.1

Gekookte pinda’s

Door pinda's te koken wordt een hypoallergeen product verkregen. Een veiligere manier om desensibilisatie te induceren bij patiënten met een pinda-allergie is door eerst tolerantie voor gekookte pinda te induceren.3,4 Daarom is in de huidige studie het geven van eerst kleine en daarna toenemende dosissen gekookte pinda’s, gevolgd door geroosterde pinda’s, onderzocht.1

Onderzoek

Het gaat hier om een open-label, fase 2-studie. Kinderen (6-18 jaar) met een positieve geschiedenis van pinda-allergie en positieve pinda huidprik test ≥ 8 mm en/of pinda-specifieke IgE ≥ 15 kU/L bij screening namen deel aan de studie. Het orale immunotherapie protocol bestond uit drie fasen –opeenvolgende toenemende doseringen van 12 uur gekookte pinda gedurende 12 weken, 2 uur gekookte pinda gedurende 20 weken gevolgd door geroosterde pinda gedurende 20 weken – tot een beoogde onderhoudsdosis van 12 geroosterde pinda's per dag.

Primaire uitkomst was het percentage kinderen dat 6 tot 8 weken na het bereiken van de beoogde onderhoudsdosis slaagde voor een orale voedseluitdaging. Deze bestond uit een cumulatieve toediening van 12 geroosterde pinda's (12 g pinda's; ongeveer 3000 mg pinda-eiwit). Secundaire resultaten bestonden uit behandelingsgerelateerde bijwerkingen en gebruik van medicijnen voor de behandeling van allergiesymptomen.1

Resultaten

Tussen 1 juli 2017 en 22 juni 2018 werden 70 deelnemers ingeschreven welke begonnen met de orale immunotherapie.

Desensibilisatie werd met succes geïnduceerd bij 56 van de 70 deelnemers. Terugtrekking van deelname wegens behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwam niet vaak voor (n=3). Bij 43 deelnemers werden behandelingsgerelateerde bijwerkingen gemeld. Medicatiegebruik in verband met behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwam ook niet vaak voor (n=3; epinefrine).1

Conclusie

Orale immunotherapie met gekookte en vervolgens geroosterde pinda's lijkt effectief in het opwekken van desensibilisatie. Het is geassocieerd met een gunstig veiligheidsprofiel.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Grzeskowiak LE, et al. Clin Exp Allergy. 2023; https://doi.org/10.1111/cea.14254
2.  Chu DK, et al. Lancet. 2019; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30420-9
3.  TAo B, et al. Clin Exp Allergy. 2016; https://doi.org/10.1111/cea.12740
4.  TAo B, et al. Clin Exp Allergy. 2017; https://doi.org/10.1111/cea.13024

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons