Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Genderverschillen in refractieve afwijkingen bij kinderen

Genderverschillen in refractieve afwijkingen bij kinderen

In een recent onderzoek zijn genderverschillen in de wereldwijde ziektelast van refractieve aandoeningen bij kinderen onderzocht. De resultaten zijn niet positief en de onderzoekers geven aan dat er een genderspecifiek gezondheidsbeleid moet komen om deze aandoeningen bij kinderen te beheersen.

Oogafwijkingen

Uit gegevens van de Global Burden of Diseases Study (GBD) 2019 bleek dat wereldwijd 41,91 miljoen mensen getroffen werden door blindheid en dat er bij 286,86 miljoen mensen wereldwijd sprake was van matige en ernstige gezichtsstoornissen. Refractiestoornissen, waaronder bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie, zijn de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid (matig en ernstig), blindheid en vermijdbare slechtziendheid (gemakkelijk te behandelen met een bril of contactlenzen).

In 2019 werd bijna 85,5% van de aan blindheid en gezichtsverlies gerelateerde disability-adjusted life years (DALY's) veroorzaakt door refractieve stoornissen bij bevolkingsgroepen jonger dan 15 jaar. DALY is een maat voor verloren levensjaren plus jaren geleefd met gezondheidsproblemen.  

Jongens en meisjes

Wereldwijd hadden meisjes een hoger percentage blindheid en slechtziendheid door refractieve stoornissen dan jongens. Evenzo is het verschil in DALY-aantallen als gevolg van refractieve stoornissen naar geslacht bij kinderen; 317.0000 bij meisjes versus 300.0000 bij jongens.  Er is een kleine piek in de ziektelast van refractieve stoornissen bij schoolgaande kinderen in landen van alle inkomensstatussen, wat betekent dat refractieve stoornissen een grote impact hebben op schoolgaande kinderen, ongeacht de ontwikkelingsstatus van het land. Desondanks zijn genderverschillen in de gezondheidslast van refractieve stoornissen bij kinderen nog niet onderzocht.

Refractiestoornissen en de gevolgen daarvan hebben een aanzienlijk effect op de ontwikkeling van kinderen, met name op het onderwijs en de psychosociale ontwikkeling. Genderverschil in de ziektelast van refractiestoornissen bij kinderen kan een belangrijk aandachtspunt zijn bij het terugdringen van vermijdbare blindheid. Het doel van deze studie was het onderzoeken van genderverschillen in de wereldwijde ziektelast van refractieve aandoeningen bij kinderen per jaar, leeftijd en nationale ontwikkelingsstatus.

Onderzoek

Wereldwijde, regionale en nationale geslachtsspecifieke DALY-aantallen en -percentages van refractieve aandoeningen bij kinderen werden verkregen per jaar (van 1990 tot 2019) en leeftijdsgroep (0 tot 4, 5 tot 9, en 10 tot 14 jaar) uit de GBD 2019. Gegevens van de Inequality-adjusted Human Development Index in 2019 als indicator van de nationale ontwikkelingsstatus werden gehaald uit het Human Development Report. Pearson correlatie en lineaire regressie analyses werden uitgevoerd om het verband tussen vrouw-naar-man DALY ratio's en nationale ontwikkelingsstatus te onderzoeken.

Resultaten

De genderverschillen in DALY-aantallen en percentages van refractieve stoornissen bij kinderen zijn tussen 1990 en 2019 blijven bestaan en vertoonden weinig verbetering. Meisjes hadden een hogere ziektelast dan jongens van dezelfde leeftijd, en de genderverschillen namen toe met de leeftijd. De DALY-ratio's tussen vrouwen en mannen waren negatief gerelateerd aan de voor ongelijkheid gecorrigeerde menselijke ontwikkelingsindex (p<0,05).

Conclusie

Genderverschillen in de wereldwijde ziektelast van refractieve aandoeningen bij kinderen bestaan al tientallen jaren, waarbij oudere meisjes en meisjes uit landen met een lager inkomen een hogere ziektelast hebben dan jongens. De onderzoekers zijn van mening dat er een genderspecifiek gezondheidsbeleid dient te komen om refractieve stoornissen bij kinderen te beheersen.

Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. Pan W, et al. Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. 2023; https://doi.org/10.3928/01913913-20230421-02

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons