Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Genexpressieniveau kan prognose van colorectaal carcinoom helpen voorspellen

Genexpressieniveau kan prognose van colorectaal carcinoom helpen voorspellen

De expressie van genen die het immuunsysteem helpen om de goede cellen van de slechte cellen te onderscheiden, kan een goede indicator zijn voor de prognose van mensen met colorectaal kanker. Dit blijkt uit onderzoek van het Medical College of Georgia.

Onderzoekers hebben 15 verschillende genen bestudeerd die geassocieerd zijn met verschillende soorten colorectaal carcinoom. Acht van deze genen zijn geassocieerd met lagere overlevingscijfers en zeven met hogere overlevingscijfers. Vervolgens zijn  de weefselmonsters geanalyseerd van 750 darmkankerpatiënten van het Georgia Cancer Center. De patiënten werden gegroepeerd per tumorstadium.
De onderzoekers kwamen erachter dat de genexpressie van CCR4 verhoogd was bij patiënten met een goede prognose, zelfs bij patiënten die gediagnosticeerd zijn met een colorectaal carcinoom in een laat stadium.
Zo was bij patiënten met een stadium 3 tumor en gemiddeld betere overlevingscijfers een verhoogde genexpressie van CCR4 te zien. Bij patiënten met een stadium 1 tumor en gemiddeld lagere overlevingscijfers was daarentegen een lagere genexpressie van CCR4 te zien. Jonge patiënten met betere overlevingscijfers hadden tevens een hoger genexpressieniveau dan jonge patiënten met slechtere overlevingspercentages.

Het CCR4-gen maakt deel uit van de chemokine-familie en is betrokken bij het verplaatsen van witte bloedcellen. Het gen maakt het voor het immuunsysteem gemakkelijker om de tumorcellen aan te vallen. Door genetische analyse is aangetoond dat patiënten met een verhoogd genexpressieniveau van CCR4 beter op de behandeling reageerden, vaker een periode van remissie hadden en langer leefden.

Het is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen het genexpressieniveau van CCR4 en de prognose van colorectaal carcinoom. Onderzoek daarnaar is een volgende stap. Wel kan het patiënten mogelijk helpen een keuze te maken voor een behandeling. Zo zou een slechtere prognose eventueel de keuze voor een agressievere behandeling kunnen beïnvloeden, waarbij het belangrijk blijft om te vermelden dat de prognose geen absolute zekerheid is.

Geschreven door: Iris Vermeulen

Referentie:
Gene levels could help predict prognosis for colorectal cancer. Medical College of Georgia at Augusta University. April 2009.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons