Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Hart veroudert verschillend bij mannen en vrouwen

Hart veroudert verschillend bij mannen en vrouwen

De manier waarop het hart veroudert is sekseafhankelijk. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij het linkerventrikel. Dit is klinisch relevant omdat de grootte hiervan een voorspeller is van cardiovasculaire aandoeningen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine in het tijdschrift Radiology.

Eerdere onderzoeken lieten al zien dat de massa van het linkerventrikel afhankelijk is van de leeftijd, maar veel van deze studies waren cross-sectioneel en vergeleken proefpersonen van verschillende leeftijden met elkaar. Dr. John Eng en zijn collega’s maakten daarom gebruik van de Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, een reeds bestaand observationeel cohort van 2935 personen van 54 tot 94 jaar oud. Bij alle deelnemers werd een MRI-scan van het hart gemaakt en dit werd herhaald na een mediane follow-up van 9,4 jaar.

Bij het analyseren van de massa van het linkerventrikel vonden de onderzoekers dat deze bij mannen toenam met de leeftijd, vergeleken met een afname bij vrouwen. Daarnaast nam de hoeveelheid bloed in de mannenharten af met het vorderen van de leeftijd. De auteurs ontdekten daarnaast dat de massa van het linkerventrikel wordt beïnvloed door hypertensie en een hoge body-mass index. Behandelde hypertensie en inname van HDL-cholesterol waren negatief geassocieerd met de massa van het linkerventrikel.

De auteurs hebben geen verklaring voor het verband tussen leeftijd, geslacht en massa van het linkerventrikel en pleiten daarom voor meer onderzoek naar dit fenomeen. Ze denken met hun onderzoek wel een aanknopingspunt gevonden te hebben voor personalised medicine: hartfalen zou effectiever kunnen worden behandeld als mannen en vrouwen als twee verschillende groepen worden gezien.

Bron: Radiology.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap. 


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons