Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Identificatie van een nieuwe target voor therapie bij borstkanker: microRNA

Identificatie van een nieuwe target voor therapie bij borstkanker: microRNA

De behandeling van borstkanker heeft het afgelopen decennium een enorme vooruitgang geboekt, met de komst van immunotherapie en doelgerichte therapie. Onderzoekers uit New Orleans ontdekten recent een nieuwe target voor interventies bij borstkanker, zoals zij publiceerden in Molecular Cancer.

Het energie metabolisme is al langere tijd bekend als sleutelfiguur in het ontstaan van kanker. Aangezien microRNA’s – enkelstrengs RNA moleculen – een belangrijke regulerende rol spelen in celbiologie, waren dit moleculen van interesse in de zoektocht naar nieuwe therapeutische targets bij borstkanker. MicroRNA’s kunnen zich gedragen als oncogenen of tumorsuppressors.

In dit nieuwe onderzoek is aangetoond dat miR-27b, een nieuw ontdekte microRNA, zich gedraagt als een borstkanker-oncogen. miR-27b wordt in overvloed aangetroffen bij verschillende vormen van borstkanker. In humane borstkanker cellijnen ontdekten de onderzoekers dat miR-27b het eiwit PDHX (pyruvaat dehydrogenase X) onderdrukt. PDHX is op zijn beurt verantwoordelijk voor celproliferatie, dus bij tekorten ervan (door onderdrukking door miR-27b) ontstaat er een toename in snelle celdeling en groei van kankercellen en kankerprogressie. Naast dat miR-27b in overvloed aanwezig was in de kankercellen, was ook evident dat er significante tekorten aan PDHX waren in de borstkanker cellijnen. Ook zagen de onderzoekers dat lage concentraties van PDHX geassocieerd waren met verminderde overleving.

De ontdekking stemt de onderzoekers zeer hoopvol. Door microRNA-‘agonisten’ (of ‘mimetica’) te ontwikkelen, of wellicht anti-microRNAs, kan therapeutisch het oncogen-metabolisme omgedraaid worden. Dit is een geheel nieuwe vorm van doelgerichte therapie. Uiteraard staat het onderzoek nog in de kinderschoenen, maar deze eerste resultaten rechtvaardigen vervolgonderzoek naar een nieuwe klasse therapie bij borstkanker.

Door: Judith Cohen

Klik hier voor het bron-artikel.

Bron: Eastlack SC et al. Suppression of PDHX by microRNA-27b deregulated cell metabolism and promotes growth in breast cancer. Molecular Cancer 2018;17:100

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons