Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Inclisiran verlaagt LDL-cholesterolgehalte bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Inclisiran verlaagt LDL-cholesterolgehalte bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Lagedichtheidlipoproteïne (LDL) cholesterol draagt in belangrijke mate bij aan het ontstaan van atherosclerotische cardiovasculaire ziekte. Uit een recente publicatie in The New England Journal of Medicine blijkt dat inclisiran vergeleken met placebo geassocieerd is met een verlaagd LDL-cholesterolgehalte bij patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bovendien heeft inclisiran een hanteerbaar toxiciteitsprofiel.

Behandeling met statines is een standaard behandelingsoptie bij mensen met een hoog cholesterolgehalte en verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Toch reageert niet iedereen even goed op statines en zijn deze cholesterolsyntheseremmers geassocieerd met aanzienlijke bijwerkingen. Hierdoor stopt tot 50% van de behandelde mensen binnen een jaar met de therapie. Er is dan ook behoefte aan geschikte alternatieven die het cholesterolgehalte verlagen en tegelijkertijd een gunstig toxiciteitsprofiel hebben.

Inclisiran is een klein interfererend RNA voor proprotein convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9), een serineprotease die de degradatie van de LDL-receptor bevordert. Uit een fase 1-studie bij gezonde vrijwilligers bleek dat toediening van inclisiran leidt tot een duurzame verlaging van PCSK9 RNA en LDL-cholesterol. De meest voorkomende bijwerkingen waren hoesten, nasofaryngitis, diarree, spier-, hoofd- en rugpijn. Er werden geen ernstige bijwerkingen geconstateerd.

In de huidige dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie onderzochten dr. Kausik Ray (Londen, Verenigd Koninkrijk) en collega’s de uitkomst van verschillende doses inclisiran toegediend als een subcutane injectie bij 501 patiënten met een verhoogd LDL-cholesterolgehalte en risico op hart- en vaatziekten. De patiënten werden gerandomiseerd naar een enkele injectie met placebo of 200, 300 of 500 mg inclisiran, dan wel twee injecties (op dag 1 en dag 90) met placebo of 100, 200, of 300 mg inclisiran. De primaire uitkomstmaat was de verandering van het LDL-cholesterolgehalte na 180 dagen ten opzichte van het baseline-niveau.

Uit de studieresultaten bleek dat behandeling met inclisiran geassocieerd was met een dosisafhankelijke verlaging van PCSK9 en LDL-cholesterol. Op dag 180 was het LDL-cholesterolgehalte na behandeling met een enkele dosis inclisiran verlaagd met 27,9-41,9% en met 35,5-52,6% na twee doses (p<0,001 voor alle vergelijkingen versus placebo). Twee injecties van 300 mg inclisiran resulteerde in de grootste vermindering: op dag 180 had 48% van de patiënten behandeld met deze dosis een LDL-cholesterolgehalte onder 50 mg/dl. Ernstige bijwerkingen traden op bij 11% van de patiënten behandeld met inclisiran en 8% van de patiënten die placebo kregen toegediend.

Bron: The New England Journal of Medicine (Ray KK, et al. N Engl J Med 2017;376:1430-40)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615758

Door Robbert van der Voort


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons