Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Intensief dansen reduceert sterfterisico door hart- en vaatziekten

Intensief dansen reduceert sterfterisico door hart- en vaatziekten

Volgens onderzoekers aan de Western Sydney University en de University of Sydney reduceert dansen het sterfterisico door hart- en vaatziekten. Uit de studie blijkt dat regelmatig zwieren over de dansvloer een effectieve manier is om cardiovasculaire ziekten te bestrijden. De resultaten staan beschreven in American Journal of Preventive Medicine.

Verschillende typen lichaamsbeweging, zoals dansen, zijn effectief voor de gezondheid. Een eerdere studie wees bijvoorbeeld uit dat drie of meerdere keren dansen per week het risico op dementie vermindert. De relatie tussen dansen en sterfte door cardiovasculaire ziekten was echter nog niet onderzocht.

De wetenschappers analyseerden een retrospectief cohort dat bestond uit 48.390 gezonde 40-plussers van 1995 tot 2007. Twee groepen werden tijdens het onderzoek vergeleken op dansintensiteit. Verschillende voorspellers van overlijden werden gebruikt, zoals leeftijd, geslacht, alcoholgebruik, Body Mass Index (BMI), chronische ziekte en totale lichaamsbeweging.

Over 444.045 personenjaren werden 1.714 sterfgevallen geregistreerd, veroorzaakt door hart- en vaatziekten. De groep die regelmatig op hoge intensiteit danste, had 46 procent minder kans op sterfte door hart- en vaatziekten vergeleken met de groep die zelden of nooit had gedanst. Uit het onderzoek bleek daarnaast dat dansen op hoge intensiteit effectiever is dan lopen op hoge intensiteit. De auteurs benadrukken dat dansen op lichte intensiteit het sterfterisico niet reduceert. 

Eerste auteur en professor Merom geeft aan dat gezondheidsvoordelen te danken zijn aan korte fysieke inspanningen. “Sommige stijlen zoals ballroom komen overeen met intervaltraining die een bewezen positief effect heeft op het hart.” Co-auteur en professor Emmanuel Stamatakis beaamt dat en zegt dat het sociale aspect van dansen een belangrijke rol speelt. “We mogen het speelse, interactieve karakter van dansen niet onderschatten. Gecombineerd met het bewegen op hoge intensiteit kan dansen daarnaast het stressniveau verlagen.”

Bron: American Journal of Preventive Medicine

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons