Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Kans op depressie bij jongeren verhoogd als moeder depressief was in de perinatale periode

Kans op depressie bij jongeren verhoogd als moeder depressief was in de perinatale periode

Kinderen van moeders die depressief waren tijdens en na de zwangerschap hebben meer kans om zelf ook depressieve symptomen te ontwikkelen. Ook depressie bij de vader heeft invloed. Dit zijn de conclusies van een onderzoek geleid door de Universiteit van Bristol (Verenigd Koninkrijk) welke recentelijk is gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry.

Het is onbekend wat de relatie is tussen depressie bij kinderen over tijd en de verschillende tijdstippen van ouderlijke depressie tijdens de perinatale periode. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar ante- of postnatale depressie bij moeder en vader in relatie met veranderingen in depressieve stemming van het nageslacht over een periode van 14 jaar.

Onderzoek

Er is voor deze retrospectieve cohortstudie gebruik gemaakt van enquêtegegevens uit een grote database van vrouwen waarvan de geboorte gepland was tussen 1 april 1991 tot 31 december 1992 (Avon Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC). Depressie van de ouders werd gemeten met de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, score >12 staat voor depressie) op achttien weken zwangerschap (antenatale depressie, ANTD) en acht weken na de bevalling (postnatale depressie, PNTD).
Depressieve symptomen over tijd werd bij de nakomeling gemeten aan de hand van de short mood and feelings questionnaire (SFMQ, range 0-26 punten) op negen verschillende momenten tussen de leeftijd van tien en vierentwintig jaar.

Resultaten

De gegevens van 5029 vrouwen en de nakomelingen van deze vrouwen zijn gebruikt.
Nakomelingen die op beide tijdstippen waren blootgesteld aan maternale depressie hadden hogere depressieve symptomen gedurende de adolescentie vergeleken met nakomelingen die niet blootgesteld waren aan maternale ANTD of PNTD. Dit werd gekenmerkt door hogere depressieve symptomen op zestien jaar: 7,07 SMFQ punten (95% CI= 6,19, 7,95; p<0,001) en een grotere mate van lineaire verandering: 0,698 SMFQ punten (95% CI= 0,47, 0,93; p= 0,002). Deze jongeren scoorden op 24-jarige leeftijd bijna 2,89 punten hoger dan nakomelingen van moeders zonder depressie. Onderzoekers stelden ook vast dat nakomelingen van moeders met een PNTD in de loop van de tijd meer depressieve symptomen vertoonden, terwijl nakomelingen van moeders met een ANTD over het algemeen gedurende de hele periode een hogere depressiescore hadden. Een vergelijkbaar patroon werd waargenomen voor vaderlijke ANTD/PNTD, hoewel de effectgroottes kleiner waren.

Conclusie

Depressie in de perinatale periode bij de ouders heeft invloed op depressie in de kindertijd en adolescentie bij nakomelingen. Kinderen van ouders met zowel ante- als postnatale depressie lopen het grootste risico op het ontwikkelen van depressieve symptomen tijdens het opgroeien. Dit risico lijkt aan te houden tot en met de vroege volwassenheid. Maar ook het optreden van depressie op maar één van de onderzochte tijdstippen of bij maar één van de ouders heeft invloed op de toekomstige geestelijke gesteldheid van het kind.

De resultaten wijzen op het belang van prenatale en postnatale screening op maternale depressie. Indien er sprake is van depressie dan is ondersteuning en interventie van belang. Het effect van vaderlijke depressie was kleiner, maar ook aanwezig. Depressie bij de vader wordt echter minder routinematig onderzocht en bekeken moet worden hoe vaders kunnen worden ondersteund.

Verder onderzoek bij andere bevolkingsgroepen (het onderzoekscohort was overwegend blank en behorende bij de middenklasse) en in andere contexten (zoals opvoedingsstijlen, relaties met leeftijdgenoten en andere factoren in verschillende culturen) is gewenst.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Eurekalert van 23 september 2021. Increased risk of depression for young people if their mothers experienced depression during or after pregnancy. Verkregen via https://www.eurekalert.org/news-releases/929105, [op 24-09-2021]
2. Rajyaguru P, Kwong ASF, Braithwaite E, Pearson RM. Maternal and paternal depression and child mental health trajectories: evidence from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. BJPsych Open  2021; https://doi.org/10.1192/bjo.2021.959

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons