Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

‘Mijlpaal’ in behandeling cocaïneverslaving: dexamfetamine blijkt effectief en veilig

‘Mijlpaal’ in behandeling cocaïneverslaving: dexamfetamine blijkt effectief en veilig

Heroïneverslaafden die tevens verslaafd zijn aan cocaïne kunnen voor die tweede verslaving succesvol worden behandeld met een dexamfetaminepreparaat met vertraagde afgifte. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers in The Lancet. In een commentaar noemen Zwitserse psychiaters het een mijlpaal in de zoektocht naar een effectieve medicamenteuze behandeling.

Veel personen die onder behandeling zijn voor een heroïneverslaving, hebben ook te kampen met een verslaving aan crack, de rookbare variant van cocaïne. Uit eerdere studies kwam dexamfetanime met een vertraagde afgifte naar voren als een veelbelovend middel om ook de tweede verslaving te behandelen. Mascha Nuijten en collega’s onderzochten de werkzaamheid, veiligheid en acceptatie van dit middel in een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie.  

Ze includeerden 73 cocaïneverslaafden die minstens twee keer eerder zonder succes hadden geprobeerd te stoppen met cocaïnegebruik en onder behandeling waren voor een heroïneverslaving in een gespecialiseerd centrum, waarvan er 65 het hele traject afmaakten. Verslaafden in de interventiegroep, die naast de behandeling voor heroïneverslaving ook twaalf weken lang onder supervisie dagelijks 60 mg dexamfetamine slikten, deden het aanmerkelijk beter dan de groep die een placebo kreeg. Ze gebruikten tijdens de 12 weken naar eigen zeggen minder vaak cocaïne (gemiddeld 44,9 versus 60,6 dagen in de placebogroep) en waren langer cocaïnevrij (gemiddeld 17,9 versus 6,7 dagen). Ook gebruikten ze minder en hadden ze vaker een negatieve urinetest in de laatste vier weken van de studie. In beide groepen traden bijwerkingen op, maar die werden goed verdragen en waren van voorbijgaande aard.

Kenneth Dürsteler en Marc Vogel, beiden verbonden aan de Psychiatric University Clinics Basel in Zwitserland, laten zich in een commentaar lovend uit over de resultaten van Nuijten en collega’s. Ze prijzen de studie vanwege de grootte van de onderzoeksgroep, de gebruikte dosis dexamfetamine en het feit dat weinig deelnemers afvielen. Al met al noemen ze de resultaten hoopgevend en vermoeden ze implicaties op de behandeling van cocaïneverslaafden. Wel wijzen ze, net als de onderzoekers zelf, op het belang van vervolgonderzoek met andere patiëntgroepen en in andere behandelcontext.  

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons