Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Een onderzoek in Alberta, Canada, heeft aangetoond dat slechts een klein deel van de patiënten met acute nierziekte optimale nazorg ontvangt. Dit is zorgwekkend, aangezien een goede nazorg belangrijk is om complicaties te voorkomen en de nierfunctie te behouden. De resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of Kidney Diseases.

Acute nierziekte

Acute nierziekte (acute kidney disease; AKD) is een ernstige aandoening waarbij de nieren plotseling niet meer goed werken. AKD komt vaak voor bij mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals uitdroging, infectie of vergiftiging. De meeste mensen herstellen weer volledig, maar een deel van de patiënten houdt er blijvende schade aan de nieren aan over.

Nazorg

Nazorg na een episode van AKD is belangrijk om complicaties te voorkomen en de nierfunctie te behouden. Deze nazorg bestaat onder andere uit:

  • Regelmatige controle van de nierfunctie
  • Screening op eiwit in de urine
  • Gebruik van medicijnen om de bloeddruk te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen, zoals statines en renine-angiotensine-aldosteron-systeem-inhibitoren (RAAS-inhibitoren)
  • Follow-up door een nefroloog

Onderzoek

Er is een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd waarbij gekeken is naar verschillende zorgprocessen met betrekking tot AKD. Daarvoor zijn van de provincie Alberta in Canada gegevens verzameld van mensen die al AKD hebben gehad. Tussen 2009 en 2017 zijn ruim 23.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met AKD. Patiënten waarbij al sprake was van chronische nierziekte (chronic kidney disease; CKD) zijn apart beoordeeld; ze hebben een groter risico op complicaties en daarom meer nazorg nodig.

De onderzoekers hebben gekeken naar de volgende zorgprocessen na ontslag uit het ziekenhuis:

  • Beoordeling van de nierfunctie
  • Bezoek aan een specialist of huisarts
  • Voorschrijven van aanbevolen medicijnen voor CKD

Resultaten

Binnen 90 dagen na ontslag was slechts 21,2% van de patiënten met bestaande CKD en 8,6% van de patiënten zonder bestaande CKD gezien door een nefroloog. 60,1% van de AKD-survivors had minstens één serumcreatininemeting, maar slechts 25,5% had een beoordeling op albuminurie binnen 90 dagen na ontslag. 52,7% van de AKD-survivors met bestaande CKD en 51,6% met de novo CKD kreeg, binnen 4-15 maanden na ontslag uit het ziekenhuis, een RAAS-inhibitor voorgeschreven.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat slechts een klein deel van de patiënten met AKD in Alberta optimale nazorg ontvangt. Dit is zorgwekkend, aangezien een goede nazorg belangrijk is om complicaties te voorkomen en de nierfunctie te behouden.


Geschreven door:
Aurora van de Loo*

*Medzine experimenteert met AI
Wij onderzoeken hoe AI kan worden gebruikt bij het schrijven van medisch wetenschappelijke blogs. De tekst is gemaakt met AI en vervolgens geredigeerd en aangevuld door de medische redactie.

Referentie: 
1. Brar S, et al. Ajkd. 2023; https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2023.07.015

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons