Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nederlanders betalen veel zorgbijdrage, medicijnen relatief goedkoop

Nederlanders betalen veel zorgbijdrage, medicijnen relatief goedkoop

De ‘Cost of Healthcare Index 2022’ vergelijkt de kosten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in verschillende landen over de hele wereld door analyseren van algemene uitgaven voor gezondheidszorg, de verzekeringsbijdragen en de medische kosten. 

De gezondheidszorg verschilt van land tot land en daarnaast zorgt de COVID-19-pandemie voor extra druk. Het bedrijf Bridge Patient Portal heeft een studie uitgevoerd om de kosten van de gezondheidszorg in een groot aantal landen te analyseren en te vergelijken. Als een bedrijf dat technologie gebruikt om de kosten van zorg te verlagen en de resultaten voor patiënten te verbeteren, waren ze gemotiveerd om de studie uit te voeren om beter te begrijpen hoe gezondheidszorgsystemen en -kosten van land tot land verschillen.

John Deutch is CEO van Bridge Patient Portal: "We wilden dat de studie de ware aard van de zorgkosten in verschillende landen zou onthullen, ongeacht of deze worden betaald door overheden, verzekeringsmaatschappijen of uit eigen zak door burgers. Om bijvoorbeeld de kosten van een nacht op de IC voor een patiënt met COVID te identificeren, verkreeg de studie de kosten van mechanische ventilatie, laboratoriumanalyse, medicijnen en vloeistoffen, wegwerpbeschermingsmaterialen, zorg en voeding en arbeidskosten voor verpleegkundigen en artsen. In sommige landen, zoals Italië, worden deze kosten gedekt door (door de belasting) gefinancierde gezondheidszorg, waarbij de patiënt geen financiële bijdragen hoeft te leveren. In andere landen, zoals de VS, moeten patiënten vaak aanzienlijk betalen. Door ruwe kosten te analyseren kunnen we dergelijke verschillen in de manier waarop gezondheidszorg van land tot land wordt gefinancierd overkomen om kloppende vergelijkingen te maken van de kosten van gezondheidszorg over de hele wereld."

Onderzoek

Alle landen van de hele wereld werden geanalyseerd en een lijst van 60 landen met betrouwbare en vergelijkbare gegevens werd gecreëerd.

De uitgaven voor gezondheidszorg werden in elk land geanalyseerd door te kijken naar de totale jaarlijkse uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking voor zaken als sociale zekerheid, intramurale en poliklinische zorg, en medische goederen in 2019. Voor essentiële gezondheidszorg, zoals die voor reproductieve gezondheid, gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen, infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten, werd vastgesteld welk deel van de bevolking hier toegang tot had.

Er werd naar de ziektekostenverzekering in elk land gekeken. Eerst werd het bedrag van de totale gezondheidsuitgaven in elk land, voortvloeiend uit vrijwillige ziektekostenverzekeringen, berekend. En vervolgens werd gekwantificeerd hoeveel burgers bijdragen aan het zorgstelsel via belastingen en verplichte zorgverzekeringen.

Ten slotte bestudeerden de onderzoekers de kosten van de gezondheidszorg in elk land. Daarbij werd gekeken naar het bedrag dat huishoudens direct uitgeven aan zorgproducten en -diensten, de gemiddelde jaarlijkse kosten van algemene ambulante zorg per hoofd van de bevolking en de gemiddelde kosten voor een eenmalige dosis van dertien veel voorkomende geneesmiddelen. Ook de gemiddelde kosten om een patiënt met COVID een nacht op de IC te behandelen werd per land berekend.

Resultaten

De VS staat met € 9578 bovenaan de lijst voor de totale uitgave per hoofd van de bevolking. Nederland staat hier op plek elf van zestig met € 4679. Bij de analyse naar aandeel van de bevolking dat gemakkelijk toegang heeft tot essentiële gezondheidsdiensten is Nederland nummer zeven op de lijst met een score van 86. Canada scoort op deze factor het hoogst met een score van 89.

Burgers in de VS dragen het meest bij aan gezondheidszorgregelingen via belastingen en verplichte ziektekostenverzekeringen (700,62% meer dan de mediaan). Nederland staat hier op de negende plek met een bijdrage die 290,87% boven het gemiddelde ligt.

De kosten voor medicijnen in de VS liggen 1309,38% hoger dan het internationale gemiddelde. In Nederland zijn medicijnen 33,32% procent goedkoper dan het internationale gemiddelde. De nachtelijke kosten van de zorg voor een patiënt met COVID op de IC, inclusief arbeidskosten, apparatuur, testen en medicijnen, zijn gemiddeld € 18.363 in de VS. Nederland staat hier op een eenentwintigste plek met € 4095.

Conclusie

De index onthult en vergelijkt de kosten van reguliere en COVID-gerelateerde gezondheidszorg in verschillende landen over de hele wereld. Nederland scoort vaak gemiddeld, met uitzondering van totale uitgave en de verplichte verzekeringsbijdrage, welke hoger zijn dan gemiddeld. En medicijnen zijn in Nederland juist weer relatief goedkoop.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. The Cost of Healthcare Index [website]; https://www.bridgepatientportal.com/the-cost-of-healthcare/index-eur.htm

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons