Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

NHG: attendeer patiënt op digitale mogelijkheden

NHG: attendeer patiënt op digitale mogelijkheden

E-health kan op meerdere manieren gebruikt worden om de huisartsenzorg te moderniseren. Dat stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een onlangs gepubliceerde notitie. De notitie is een verdere uitwerking van het in 2013 gepubliceerde NHG Standpunt e-health. In de notitie worden de belangrijkste e-healthontwikkelingen geschetst voor de huisartsenpraktijk. Ook geeft de NHG aan wat haar visie op deze ontwikkelingen is en doet de NHG praktische aanbevelingen.

Wat betreft de online dienstverlening en contact met de patiënt geeft de NHG onder meer aan dat het goed is om patiënten te attenderen op digitale mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het videoconsult de mogelijkheid van digitale medische informatie en hulpmiddelen, bijvoorbeeld in de vorm van medische apps. Over de verwerking van de digitale gegevens van patiënten geeft de NHG onder meer aan dat inzage van patiëntgegevens geen doel op zich moet zijn, maar een middel. Digitale inzage kan worden ingezet in een bredere context, bijvoorbeeld om zelfmanagement te bevorderen. Ook kan digitale inzage gebruikt worden voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, gekoppeld aan middelen voor digitaal contact met de praktijk. Alle aanbevelingen zijn hier te lezen.

Bron: NHG


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons