Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nieuwe aanwijzingen hoe een TB-meningitis te overleven

Nieuwe aanwijzingen hoe een TB-meningitis te overleven

De omzetting van tryptofaan, een aminozuur, blijkt een belangrijke rol te spelen bij het overleven van meningitis als gevolg van tuberculose. Voor het eerst is er een relatie aangetoond tussen de stofwisselingsproducten in de hersenen en de overleving van meningitis. Dit kan leiden tot een betere behandeling: door tryptofaan medicamenteus te stimuleren kan wellicht de overlevingskans van tuberculeuze (TB-)meningitis verbeterd worden.

Onderzoekers van het Radboud UMC verrichtten een groot observationeel cohortonderzoek in Indonesië, waar TB-meningitis nog geregeld voorkomt. Er werden met chromatografie-massaspectrometrie 425 metabolieten gemeten in de cerebrospinale vloeistof (CSF) en het serum van 33 patiënten met TB-meningitis (HIV-negatief) en 22 controle patiënten. Daarnaast werden de metabolieten die geassocieerd waren met overleving, in een tweede cohort van 101 patiënten gevalideerd.

Slechts 5 van de 390 (1%) metabolieten die gemeten werden, waren aanwezig in patiënten met TB-meningitis en niet in de controlegroep, en daarmee onderscheidend. De concentratie van de overige metabolieten was doorgaans hoger bij de meningitisgroep dan bij de controlegroep. De tryptofaan concentraties in het CSF vielen op: deze waren beduidend lager bij patiënten die de TB-meningitis overleefden dan bij de patiënten die overleden (9 keer lager). Een laag tryptofaangehalte in het CSF was significant geassocieerd met overleving, in het validatie-cohort (HR 0,73, BI 0,64-0,83, P<0,0001). Ook werden 11 gen locaties ontdekt die de tryptofaanconcentratie in het CSF konden voorspellen.

Het tryptofaan metabolisme in de hersenen, bekend om zijn groeistimulatie van mycobacterium tuberculosis en inflammatie van het centraal zenuwstelsel, wordt door de onderzoekers genoemd als belangrijke factor in de overleving van TB-meningitis. Zij stellen dat blijkbaar de hersenen het tryptofaanmetabolisme verhogen na een TB-infectie. Interferon gamma of andere medicatie die tryptofanen kan stimuleren kunnen van grote betekenis worden in toekomstig onderzoek naar de behandeling van TB-meningitis.

Link: http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30053-7/fulltext

Bron: van Laarhoven A et al. Cerebral Tryptophan metabolism and outcome of tuberculous meningitis: an observational cohort study. The Lancet Infectious Diseases 2018; 23 Jan [Epub Ahead of Print]. Doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30053-7

Door: Judith Cohen

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons