Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nieuwe inzichten in het effect van borstvoeding op het immuunsysteem bij baby’s

Nieuwe inzichten in het effect van borstvoeding op het immuunsysteem bij baby’s

Tot nu was er nog weinig bekend over de interactie tussen het maternale en neonatale immuunsysteem ten tijde van borstvoeding. Wel werd borstvoeding al geassocieerd met gezondheidsvoordelen op de lange termijn zoals een lagere incidentie van astma, obesitas, auto-immuun aandoeningen en infecties bij kinderen. Recent onderzoek, onder leiding van de Universiteit van Birmingham en Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust, heeft geleid tot nieuwe inzichten in de biologische mechanismen achter deze positieve effecten van borstvoeding.

In een uniek driejarig onderzoeksproject zijn gegevens geanalyseerd van zowel 38 gezonde moeders en hun gezonde baby’s alsook van een, op leeftijd gepaarde, controlegroep van 13 gezonde niet zwangere vrouwen. Bij de geboortes van de baby’s werd een kleine hoeveelheid bloed afgenomen en bij 29 baby’s werd aanvullend ook ontlastingsmonster afgenomen. Dit werd herhaald tijdens huisbezoeken toen de baby’s drie weken oud waren. Daarbij kregen 16 van de 38 baby’s (42%) gedurende de gehele studie alleen borstmelk, 9 baby’s kregen gemengde voeding, en 13 baby’s werden uitsluitend gevoed met flesvoeding. Er werd bij dit onderzoek bepaald wat de invloed is van het type melk op de ontwikkeling van immuunrespons. Daarbij werd onder andere gekeken naar de zogenaamde regulatoire T-cellen (Tregs), een specifiek type immuun cellen welke de immuunrespons van de baby tegen de, via de borstmelk overgedragen, maternale antilichamen reguleren en helpen met het verminderen van ontstekingen. Alle baby’s in de studie kwamen met een keizersnede ter wereld. Het geboorteproces kan namelijk een immuunrespons opwekken wat, afhankelijk van de duur en kenmerken van het bevallingsproces en uitdrijvingsfase, voor ongewenste variatie in de studieresultaten kan zorgen.

Het analyseren van de invloed van het type melk waarmee de baby’s gevoed werden op de ontwikkeling van de immuunrespons was het hoogtepunt van het project. De resultaten van de analyses werden gegroepeerd op basis van de voedingsmethode. Daarbij is voor het eerst aangetoond dat het aantal Treg’s bij baby’s grootgebracht met borstvoeding, tijdens de eerste drie weken van het leven, toeneemt en bijna twee keer zo hoog is (9.3% versus 4.9%) als bij baby’s die uitsluitend flesvoeding ontvangen. Baby’s gevoed met borstmelk lieten, na stimulatie met maternale cellen, een verminderde proliferatie van T-cellen zien wat was geassocieerd met een substantiële lagere productie van inflammatoire cytokines. Deze immunologische tolerantie tegen maternale cellen was niet aanwezig bij stimulatie door cellen van niet-zwangere niet-verwante vrouwen en ook niet het resultaat van een intrinsieke verminderde capaciteit om cytokines te produceren. Aangetoond werd dat deze ontwikkelde tolerantie gemedieerd werd door Tregs, en daarom is gekoppeld aan de toename van deze cellen in de baby’s gevoed met borstvoeding. Verder toonde de studie aan dat specifieke bacteriën, Veillonella en Gamella, meer voorkomen in de darmen van de met borstmelk gevoede baby’s. Deze bacteriën ondersteunen de functie van de Tregs. 

Deze studie heeft voor het eerst het verschil, met betrekking tot de immuunrespons, tussen borstvoeding en flesvoeding onderzocht in de eerste weken van het leven van een baby. Het belang en de vroege betrokkenheid van de Tregs bij baby’s die borstvoeding ontvangen was eerder nog onbekend en benadrukt nu het belang van borstvoeding. Het kan misschien ook helpen bij het optimaliseren van de samenstelling van flesvoeding. In de toekomst kan het biologische mechanisme mogelijk verder onderzocht worden in zieke en te vroeg geboren baby’s die complicaties hebben ontwikkeld op het gebied van ontstekingen.


Geschreven door: 
Aurora van de Loo

Referenties: 
1. Ewer A. Breastfeeding promotes early neonatal regulatory T cell expansion and immune tolerance of non‐inherited maternal antigens. Allergy 2021; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14736
2. Persbericht EurekAlert van 14 januari 2021. Research reveals new insight into why breastfed babies have improved immune systems. Verkregen via https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/uob-rrn011421.phpop [19-01-2021]

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons