Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Persisterend astma is geassocieerd met plaque in de halsslagader

Persisterend astma is geassocieerd met plaque in de halsslagader

Een recente studie suggereert dat personen met persisterend astma meer ontsteking en plaques van de halsslagader hebben dan gezonde personen, wat het risico op een hartaanval of beroerte kan verhogen. De resultaten zijn gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association.

Astma en atherosclerotische hart- en vaatziekten delen een onderliggende inflammatoire pathofysiologie. Ontsteking speelt een sleutelrol in het ontstaan, de progressie en het uitlokken van klinische gebeurtenissen bij atherosclerotische hart- en vaatziekten. Inflammatoire biomarkers, zoals CRP (C-reactief proteïne) en interleukine 6 (IL-6), worden in verband gebracht met het vaker voorkomen van deze gebeurtenissen. Bij astma zijn CRP en andere inflammatoire biomarkers hoger in vergelijking met personen zonder astma. 

De hypothese van de huidige studie – de MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) – is dat aanhoudende astma geassocieerd is met carotisplaquelast, een sterke voorspeller van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.

Methode

 Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van deelnemers (n=5029) die bij aanvang geen bekende atherosclerotische hart- en vaatziekten hadden. Deelnemers hadden of geen astma (n=4532), of intermitterend astma (388) of persisterend astma (109). Persisterend astma was gedefinieerd als astma waarvoor medicatie nodig was, en intermitterend astma werd gedefinieerd als astma zonder medicatie. Plaques in de halsslagader werden via echografie opgespoord (totale plaque score [TPS], bereik 0-12) en inflammatoire biomarkers (IL-6 en CRP) werden bepaald. Het verband tussen astma subtype en carotis plaquelast werd vervolgens geëvalueerd.

Resultaten

De deelnemers waren gemiddeld 61,6 jaar oud (53% vrouw). Atherosclerotische afzettingen in de halsslagader waren aanwezig bij 50,5% van de deelnemers zonder astma (TPS 1,29), 49,5% van de deelnemers met intermitterend astma (TPS 1,25), en 67% van de deelnemers met persisterend astma (TPS 2,08). Deelnemers met persisterend astma hadden hogere IL-6 waarden (1,89 pg/mL) dan deelnemers zonder astma (1,52 pg/mL; p=0,02). Dit was ook het geval voor CRP (6,49 mg/L versus 3,61; p=0,008).

In volledig aangepaste modellen was persisterend astma geassocieerd met aanwezigheid van carotisplaques (OR 1,83; 95% betrouwbaarheidsinterval; 1,21-2,76; p<0,001) en TPS (β=0,66; p<0,01), wat niet veranderde na correctie voor inflammatoire biomarkers.

Conclusies

Deelnemers met persisterend astma hadden een hogere carotis plaquelast en hogere niveaus van inflammatoire biomarkers, vergeleken met deelnemers zonder astma. Aanpassing voor inflammatoire biomarkers verminderde de associatie tussen carotisplaque en astmasubtype niet, wat erop wijst dat het verhoogde risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten bij mensen met persisterend astma multifactorieel kan zijn.

Limitatie

De bevindingen geven aan dat er een associatie is tussen astma en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het betreft hier echter een observationeel onderzoek waardoor er niet gesproken kan worden van oorzaak en gevolg.

Klinische implicaties

Persisterend astma is een ontstekingssyndroom dat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten. Dit benadrukt het belang van een optimale controle van atherosclerotische risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten met persisterend astma.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. Tattersall MC, et al. J Am Heart Assoc. 2022: https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026644

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons