Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Sekseverschillen bij de associatie tussen TRS en IL-6-spiegels

Sekseverschillen bij de associatie tussen TRS en IL-6-spiegels

Laaggradige ontsteking (een continue lichte activatie van het immuunsysteem) en veranderde ontstekingsmarkers zijn waargenomen bij therapieresistente schizofrenie (TRS). Interleukine-6 (IL-6) is een van de ontstekingsbevorderende cytokines die in verband wordt gebracht met TRS en steeds meer aandacht krijgt, zo ook in een recent onderzoek. In het onderzoek is ook specifiek gekeken naar de mogelijke rol van het geslacht bij de associatie tussen TRS en IL-6-spiegels.

Fenotypen

Eerdere studies toonden aan dat patiënten met TRS mogelijk hogere IL-6 niveaus hebben in vergelijking met gezonde mensen en patiënten die reageren op behandeling. Studies naar IL-6 niveaus bij TRS vergelijken daarbij voornamelijk patiënten met gezonde controles. IL-6 wordt echter beschouwd als een cytokinemarker van schizofrenie, en verhoogde IL-6-spiegels zijn gevonden in verschillende fenotypen van schizofrenie. Het is volgens de onderzoekers van de huidige studie noodzakelijk om IL-6 niveaus te vergelijken tussen de fenotypen zelf.

Geslacht

Hoewel enkele eerdere studies vonden dat TRS-patiënten significant hogere IL-6 spiegels hebben dan patiënten met behandeling responsieve schizofrenie, zijn mogelijke sekseverschillen nog niet expliciet besproken. Er zouden sekseverschillen zijn bij de associaties tussen IL-6-spiegels en verschillende ziekten, zoals bij chronische hepatitis C en metabool syndroom. Er is volgens de onderzoekers echter te weinig onderzoek naar TRS.

Onderzoek

In de huidige studie zijn serum IL-6-spiegels tussen TRS-patiënten en patiënten met partieel responsieve schizofrenie (PRS) vergeleken en mogelijke sekseverschillen bij de associatie tussen TRS en IL-6-spiegels onderzocht.

De onderzoekspopulatie bestond uit in totaal 90 patiënten met schizofrenie: 64 TRS-patiënten (45,3% mannen en 54,7% vrouwen) en 26 PRS-patiënten (46,2% mannen en 53,8% vrouwen). Serum IL-6-spiegels werden gemeten met behulp van enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) en afzonderlijk per geslacht geanalyseerd. Er werd streng gecontroleerd voor confounders; leeftijd, opleiding, medicatie, body mass index en Positive and Negative Syndrome Scale-scores (PANSS-scores).

Resultaat

De resultaten toonden aan dat patiënten met TRS hogere serum IL-6-spiegels hadden dan patiënten met PRS (p=0,002). Bij vrouwen stegen de IL-6 niveaus significant in de TRS-groep vergeleken met de PRS-groep (p=0,005). En er werd een positieve tendens waargenomen tussen IL-6 niveaus en PANSS algemene sub-scores (r=0,31; p=0,039), hoewel deze correlatie niet significant was na correctie voor meervoudige vergelijkingen. Bij mannen waren er geen verschillen in IL-6 niveaus tussen de TRS en PRS (p=0,124).

Conclusie

Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat de reactie van het ontstekingssysteem een rol kan spelen in de pathogenese van TRS op een geslachtsafhankelijke manier. Sekseverschillen in de immuundisfunctie van individuen met schizofrenie moeten verder niet worden verwaarloosd en ontstekingen in mannelijke en vrouwelijke TRS dienen afzonderlijk te worden besproken.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. He J, et al. BMC Psychiatry. 2023; https://doi.org/10.1186/s12888-023-04952-0

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons