Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Specifieke antioxidanten kunnen oncogene HPV-infectie bij vrouwen verminderen

Specifieke antioxidanten kunnen oncogene HPV-infectie bij vrouwen verminderen

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die voldoende antioxidanten binnenkrijgen, minder kans hebben op infectie met het humaan papillomavirus (HPV). De bevindingen zijn gepubliceerd in The Journal of Infectious Diseases

Het HPV is een bekende risicofactor voor cervicale kanker. Dit type kanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en verantwoordelijk voor 7,5% van de sterfgevallen aan kanker bij vrouwen wereldwijd in 2018. Bepaalde HPV-stammen hebben een grotere kans om te leiden tot de ontwikkeling van kanker. Deze stammen worden oncogene of hoog-risico HPV-stammen genoemd. Bijna alle gevallen (99.7%) van baarmoederhalskanker houden rechtstreeks verband met een eerdere infectie met een of meerde van deze HR-HPV-stammen. Op dit moment is er geen effectieve antivirale therapie ondanks het feit dat infecties door deze virussen zeer vaak voorkomen.

Antioxidanten

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat HPV-gerelateerde kankerontwikkeling kan worden geïnduceerd door oxidatieve stress. Zowel endogene als via de voeding verkregen antioxidanten hebben hier invloed op. Bij vrouwen is een gezond voedingspatroon, op basis van voedingsstoffen met antioxiderende eigenschappen zoals fruit en groenten, in eerder onderzoek al geassocieerd met een lager risico op HPV-infectie en baarmoederhalskanker. Albumine, het meest voorkomende eiwit in het bloed, is door zijn meervoudige ligand-bindende capaciteiten en zijn vrije-radicalen-vangende eigenschappen een belangrijke endogene antioxidant. De verbanden tussen specifieke antioxidanten en genitale HPV-infectie zijn echter nog steeds onvoldoende bestudeerd. In deze studie is onderzocht welke antioxidanten verband houden met vaginale HPV-infectie bij vrouwen.

Onderzoek

De associaties tussen 15 antioxidanten en de vaginale HPV-infectiestatus – geen, laag risico (LR) en hoogrisico (HR)-HPV – bij 11.070 vrouwen werden geevulaeerd. De vrouwen waren 18-59 jaar en namen deel aan de 2003-2016 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Antioxidant niveaus in de voeding werden bepaald via voedingsvragenlijsten over zelf gerapporteerde inname en endogene antioxidanten niveaus werden bepaald via afgenomen serumsamples. HPV-Infectie status was gebaseerd op HPV-genotypering met behulp van DNA geëxtraheerd uit vaginale swabs. Er werd gecorrigeerd voor potentiële confounders, zoals leeftijd, ras, roken, alcoholgebruik, en het aantal seksuele partners in de afgelopen 12 maanden.

Resultaten

Er was sprake van een negatieve associatie tussen de meerderheid van antioxidanten en vaginale HR-HPV-infectie wanneer niet werd gecorrigeerd voor mogelijke confounders. Na correctie waren vijf antioxidanten nog steeds significant geassocieerd met HR-HPV-infectie; Albumine (OR=0,29 voor natuurlijk log-getransformeerd albumine, p=0,011), vitamine A (OR=0,89, p=0,023), vitamine B2 (OR =0,84, p=0,024), vitamine E (OR =0,83, p=0,021) en foliumzuur (OR=0,79, p=0,003).

Albumine bleek, via logistische regressie, onafhankelijk bij te dragen aan een HPV-infectie in vergelijking met de vier voedingsantioxidanten. Daarbij hadden de vrouwen met een laag albuminegehalte (≤39 g/L) een significant hoger risico op HR-HPV (OR=1,4, p=0,009 vs. >44 g/L).

Op basis van de vier antioxidanten in de voeding ontwikkelden de onderzoekers een nutritionele antioxidantscore (NAS). Hogere NAS-waarden staan voor hogere niveaus antioxidanten in de voeding op basis van vitamine-A, -B2, -E en foliumzuur. Vrouwen in het laagste kwartiel van de NAS hadden een hogere kans op zowel een HR-HPV-infectie (OR=1.3, p=0.030) als een LR-HPV-infectie (OR=1.4, p=0.002) in vergelijking met de vrouwen met de hoogste kwartielscore.

Conclusie

De studie toont aan dat verhoogde niveaus van vijf antioxidanten (albumine, vitamine A, vitamine B2, vitamine E en foliumzuur) significant geassocieerd waren met een lager risico op HR-HPV-infectie bij vrouwen. Antioxidanten kunnen een beschermend effect hebben op HR-HPV-infectie, en daardoor het risico op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker verlagen. Toekomstige longitudinale studies zijn nodig om de resulaten te verifiëren.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht EurekAlert van 12 april 2021. Study identifies specific antioxidants that may reduce oncogenic HPV infection in women. Verkregen via https://eurekalert.org/pub_releases/2021-04/lsuh-sis041221.php  op [16-04-2021]
2. Lin H, Fu Q, Kao Y, Tseng T, Reiss K, Cameron JE, et al. Antioxidants Associated with Oncogenic HPV Infection in women. JID 2021; https://doi.org/10.1093/infdis/jiab148
3. Taverna M, Marie AL, Mira JP, Guidet B. Specific antioxidant properties of human serum albumin. Ann. Intensive Care 2013; https://doi.org/10.1186/2110-5820-3-4


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons