Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Stem van moeder vermindert pijn bij te vroeg geboren baby’s

Stem van moeder vermindert pijn bij te vroeg geboren baby’s

Onderzoek heeft aangetoond dat de stem van de moeder de tekenen van pijn vermindert bij premature baby’s wanneer zij levensreddende medische ingrepen ondergaan. De resultaten zijn gepubliceerd in Scientific Reports en laten zien dat de aanwezigheid van de moeder een reële impact heeft.

Een te vroeg geboren baby – geboren vóór 37 weken zwangerschap – moet vaak van zijn ouders worden gescheiden en in een couveuse op de intensive care worden geplaatst. Gedurende verschillende weken zal de baby routinematige, mogelijk pijnlijke, medische ingrepen ondergaan, zoals intubatie, bloedafname en plaatsen van een voedingssonde. Het is niet altijd mogelijk om pijn bij premature baby’s te verlichten met farmaceutische pijnstillers omdat de bijwerkingen op de neurologische ontwikkeling aanzienlijk kunnen zijn.

De aanwezigheid van een moeder of vader zou een kalmerend effect hebben op een kind, met name door de emotionele modulaties van de stem. Een team van de Universiteit van Genève (UNIGE, Zwitserland), in samenwerking met het Parini Ziekenhuis en de Universiteit van Valle d'Aosta in Italië, heeft zich gebogen over het vroege vocale contact tussen de moeder en de premature baby, over de invloed van de stem van de moeder op de pijnbeheersing als gevolg van de routinehandelingen die noodzakelijk zijn voor de follow-up van de baby's, en over de psychologische en cerebrale mechanismen die hierbij betrokken zouden zijn.

Onderzoek

Er werden twintig premature baby's in het Parini Ziekenhuis in Italië gevolgd. Daarbij werden de moeders gevraagd aanwezig te zijn bij het dagelijkse bloedonderzoek, dat wordt gedaan door enkele druppels bloed uit de hiel te halen (hielprik). Er is daarbij gekeken naar de invloed van de stem van de moeder en niet die van de vader. Hiervoor is gekozen omdat, volgens de onderzoekers, het in de eerste levensdagen moeilijker is voor de vader om aanwezig te zijn door werkomstandigheden die niet altijd vrije dagen toelaten.
De studie werd uitgevoerd in drie fasen, verspreid over drie dagen: een eerste injectie werd gegeven zonder dat de moeder aanwezig was (controle conditie), een tweede met de moeder pratend tegen de baby en een derde met de moeder zingend. Bij de laatste twee condities begon de moeder vijf minuten voor, tijdens en na de injectie te praten of te zingen. De volgorde van de condities was random ingedeeld. Ook de intensiteit van de stem van de moeder werd gemeten.
Via offline videobeelden (zonder geluid) werd door twee experts blind geobserveerd of de pijn van de baby afnam als de moeder aanwezig was terwijl een getrainde verpleegster dit online deed. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van het Preterm Infant Pain Profile (PIPP), dat een coderingsrooster tussen 0 en 21 vastlegt voor gezichtsuitdrukkingen en fysiologische parameters (hartslag, zuurstofgehalte) die getuigen van de pijnlijke gevoelens van de baby.
Er werd in alle drie de condities (pijnloos) voor en na de hielprik een speekselmonster afgenomen bij de baby. Wanneer de moeder aanwezig was werd het eerste monster afgenomen voordat de moeder sprak of zong. Daarin werd later oxytocine gemeten, het zogenaamde hechtingshormoon wat ook in verband wordt gebracht met stress, scheiding van hechtingsfiguren en pijn.

Resultaten

De PIPP-score is 4,5 wanneer de moeder afwezig is, 3 wanneer de moeder tegen haar baby praat en 3,8 wanneer de moeder zingt. Het verschil tussen de controle conditie en de conditie waarin de moeder praatte was significant (p= 0.006). Het oxytocinegehalte steeg significant van 0,8 picogram per milliliter tot 1,4 wanneer de moeder sprak (p=0.0047). Dat er een verschil is tussen de PIPP-score voor zingen en praten kan worden verklaard door het feit dat de moeder haar vocale intonaties minder aanpast aan wat zij waarneemt bij haar baby wanneer zij zingt, omdat zij in zekere zin wordt beperkt door de melodische structuur, hetgeen niet het geval is wanneer zij spreekt. De overige metingen lieten geen significante verschillen zien.

Conclusie
Er is vastgesteld dat wanneer de moeder tijdens de medische ingreep tegen haar baby praat, de tekenen van pijn bij de baby significant afnemen (daling PIPP-score) en oxytocinespiegel aanzienlijk stijgt, wat zou kunnen wijzen op een betere pijnbeheersing. Deze resultaten tonen het belang aan van de aanwezigheid van de ouders bij premature baby's, die vanaf hun geboorte aan intense stress worden blootgesteld. De aanwezigheid heeft een reële impact op het welzijn en de ontwikkeling van de baby.

Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Eurekalert van 27 augustus 2021. Maternal voice reduces pain in premature babies. Verkregen via https://www.eurekalert.org/news-releases/926498, op [27-08-2021]
2. Filippa M, Monaci MG, Spagnuolo C, Serravalle P, Daniele R, Grandjean D. Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. Sci Rep 2021; https://doi.org/10.1038/s41598-021-96840-4

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons