Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Stof uit broccoli kan symptomen van autisme verlichten

Stof uit broccoli kan symptomen van autisme verlichten

Sulforafaan, een stof die in zijn voorlopervorm aanwezig is in onder andere broccoli, kan symptomen verlichten van stoornissen in het autismespectrum. Dat bewezen onderzoekers van het MassGeneral Hospital for Children en de Johns Hopkins University School of Medicine. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Sinds de ontdekking van sulforafaan in 1992 wordt onderzoek gedaan naar deze sterke antioxidant; zo blijkt het een infectie met Helicobacter pylori tegen te kunnen gaan. Daarnaast wordt onderzocht of de stof effectief is tegen kanker. Hoewel het onderliggende mechanisme nog onbekend is, zijn onderzoekers het eens dat sulforafaan een effect heeft op cellulaire stress door activatie van de heat shock-respons, die ook optreedt bij koorts. Eerder werd al gezien dat koorts kon zorgen voor de verbetering van autistisch gedrag. De onderzoekers besloten in een klinische trial deze feiten samen te voegen en het effect te onderzoeken van sulforafaan op het gedrag bij mensen met een autistische stoornis.

Deze klinische trial werd verricht onder een groep van 40 jongens en mannen van 13 tot 27 jaar, die leden aan een matige tot ernstige autistische stoornis. Ze werden dubbelblind verdeeld in twee groepen: de ene kreeg 18 weken lang een dagelijkse dosis sulforafaan, terwijl de andere groep gedurende het onderzoek een placebo kreeg. De verzorgers van de deelnemers werden vervolgens regelmatig bevraagd met een standaardvragenlijst voor gedrag en sociale interactie. Na het stopzetten van de behandeling met sulforafaan werd na 4 weken een laatste keer een vragenlijst afgenomen.

Volgens de auteurs scoorde de groep die sulforafaan ontving, significant beter op de vragenlijst dan de placebogroep. Zelfs al vanaf het afnemen van de eerste vragenlijst, vier weken na het starten van de behandeling, merkten verzorgers al verbetering in het gedrag van sommige deelnemers. Aan het eind van de studie vonden verzorgers dat maar liefst tweederde van de deelnemers die sulforafaan hadden ontvangen, kalmer waren en verbetering toonden in hun gedrag en sociale interactie. De vragenlijst, afgenomen na het stoppen van de behandeling, liet zien dat meeste verbeteringen weer verdwenen waren. Volgens de onderzoekers is dit een indicatie dat de geobserveerde veranderingen een effect waren van de toediening van sulforafaan.
De auteurs denken dat de resultaten van hun onderzoek een eerste stap zijn in de behandeling van stoornissen in het autistische spectrum. Ze benadrukken wel dat deze studie moet worden herhaald in een grotere groep om de resultaten te bevestigen. Daarnaast zijn de hoeveelheden sulforafaan-precursor in broccoli en andere groenten erg variabel en te laag om de nodige spiegels te halen. Het verhelpen van een autistische stoornis door het eten van een broccoli is dus nog ver weg.

Bron: PNAS Early Edition.

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap. 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons