Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Tijdelijke behandeling met omalizumab voorkomt astma-aanval in de herfst

Tijdelijke behandeling met omalizumab voorkomt astma-aanval in de herfst

Het aantal astma-aanvallen in de herfst kan worden verlaagd door, naast de standaardbehandeling, kinderen tijdelijk preventief te behandelen met omalizumab. Dat schrijven onderzoekers van het kinderziekenhuis in Colorado in het Journal of Allergy and Clinical Immunology. Met name kinderen die recentelijk een exacerbatie hebben gehad, zijn gebaat bij deze maatregel. 

Ondanks de behandeling met inhaleerbare corticosteroïden (ICS) en langwerkende bèta-agonisten hebben sommige astmapatiënten regelmatig last van exacerbaties. Deze kunnen op elk moment optreden, maar bij schoolgaande kinderen in stedelijke gebieden treedt er vaak een piek op in de herfst, na de start van het schooljaar. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat het toevoegen van omalizumab aan de behandeling exacerbaties kan terugdringen, maar een continue behandeling tijdens het hele jaar is kostbaar en brengt risico’s met zich mee. 

Stephen J. Teach, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde aan het Children's National Health System en zijn collega’s onderzochten daarom of een periodieke behandeling ook effectief is. Ze includeerden 727 astmapatiënten tussen de 6 en 17 jaar, die woonden in relatief arme, stedelijke gebieden. Naast hun standaardbehandeling kregen ze in 2012 en 2013 vanaf 4 tot 6 weken voorafgaand aan de eerste schooldag tot 90 dagen daarna een extra behandeling met een placebo, omalizumab of een ICS-boost. De studie was dubbelblind en gerandomiseerd. 

Minder exacerbaties
De kinderen die werden behandeld met omalizumab hadden significant minder exacerbaties dan kinderen in de placebogroep. Tussen de omalizumab- en de ICS-boost-groep werd geen significant verschil gevonden. In de subgroep van kinderen die recentelijk een exacerbatie hadden gehad, was omalizumab significant effectiever dan zowel placebo als een ICS-boost. Een bijkomend voordeel was dat omalizumab zorgde voor een sterkere immuunreactie tegen verkoudheidsvirussen, die astma-aanvallen kunnen veroorzaken. 

Volgens de onderzoekers bieden hun resultaten nieuwe kansen voor de behandeling van kinderen met allergische astma. “We kunnen nu patiënten die een hoog risico hebben op een aanval in de herfst gericht behandelen in de tijd dat ze het het hardst nodig hebben”, concludeert hoofdonderzoeker dr. Szefler, directeur van het Pediatric Asthma Research Program en het Breathing Institute at Children's Hospital Colorado. 

Bronnen: Journal of Allergy and Clinical Immunology, Children's Hospital Colorado. 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons