Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Ultrasone therapie voor de ziekte van Parkinson

Ultrasone therapie voor de ziekte van Parkinson

In een recente studie is gefocusseerde ultrasone ablatie (forced ultrasound ablation; FUSA) geïntroduceerd ter vermindering van de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. De resultaten zijn positief en gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De behandeling van de novo patiënten met de ziekte van Parkinson begint met niet-medicamenteuze bewegingstherapie. De volgende stap in het behandelplan is het geven van medicijnen; eerste keus is Levodopa (L-DOPA) medicatie. Nadeel van dit type medicatie is dat het een verhoogd risico op dyskinesieën geeft. De medicijnen zijn na verloop van tijd ook minder effectief waarna er nog kan worden gekozen voor adjuvante therapie. Wanneer medicatie niet meer voldoende is, zijn geavanceerde therapieën de laatste stap; deze zijn invasief en niet zonder risico.2

In het huidige onderzoek is echter een nieuwe, niet-invasieve techniek gebruikt om de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.1

Onderzoek

Patiënten met de ziekte van Parkinson en dyskinesie of motorische fluctuaties en motorische stoornissen werden toegewezen aan een actieve behandeling of een schijnprocedure. Bij de patiënten in de actieve behandelingsgroep is gefocusseerde ultrasone ablatie van het interne segment van de globus pallidus tegenover de meest symptomatische zijde van het lichaam toegepast. Hierbij wordt ultrageluid met hoge intensiteit gebruikt om een klein cluster van neuronen in de globus pallidus te ablateren. Primair resultaat was een positieve respons (afname van ziektescore) op de behandeling na drie maanden.1

Resultaten

Van de 94 patiënten werden er 69 toegewezen aan ultrasone ablatie (actieve behandeling) en 25 aan de schijnbehandeling (controle); respectievelijk 65 en 22 patiënten voltooiden de beoordeling van de primaire resultaten. In de actieve-behandelingsgroep hadden 45 patiënten (69%) een respons, vergeleken met 7 (32%) in de controlegroep (p=0,003). Na twaalf maanden, hadden 30 patiënten in de actieve-behandelingsgroep nog steeds een respons.  Pallidotomie-gerelateerde bijwerkingen in de actieve-behandelingsgroep waren onder meer dysartrie, loopstoornissen, verlies van smaak, visuele stoornissen en gezichtszwakte.1

Conclusie

Unilaterale pallidale ultrasone ablatie resulteerde in een hoger percentage patiënten met een verbeterde motorische functie of verminderde dyskinesie dan een schijnprocedure over een periode van drie maanden, maar ging gepaard met bijwerkingen. Langere en grotere studies zijn nodig om het effect en de veiligheid van deze techniek bij patiënten met de ziekte van Parkinson vast te stellen.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Krishna V, et al. NEJM. 2023; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2202721
2. Farmacotherapeutisch kompas; 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/ziekte_van_parkinson

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons