Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Van der Kooy: “Er valt nog veel te verbeteren aan het verloskundig risicosysteem”

Van der Kooy: “Er valt nog veel te verbeteren aan het verloskundig risicosysteem”

Vanwege de hoge perinatale sterfte in Nederland besloot dr. Jacoba van der Kooy na haar studie geneeskunde onderzoek te doen naar het functioneren van het huidige verloskundige systeem. Dat resulteerde dit jaar in het proefschrift ‘Dutch Perinatal System: Performance and Innovative Stategies’, dat tevens is gepubliceerd in de YourThesis app. Medzine sprak met Van der Kooy over haar onderzoek.

De 30-jarige Van der Kooy promoveerde in september 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar proefschrift had als doel om mogelijke verklaringen te vinden voor de hoge perinatale sterfte in Nederland, in het bijzonder in het functioneren van het Nederlands Verloskundig Systeem (NVS). “Daarnaast wilden we innovaties ter verbetering van het NVS evalueren om voor deze innovaties in het NVS nieuwe evaluatiemethoden te introduceren”, aldus Van der Kooy. “Wat in ieder geval naar voren kwam is dat er nog heel veel valt te verbeteren aan het verloskundig risicosysteem.”

Ontstaan interesse promotieonderzoek

De jonge dr. studeerde geneeskunde in Rotterdam en werkte vervolgens een jaar op de afdeling verloskunde in het Sint Fransicus Gasthuis in diezelfde plaats. “Het was een test om te zien of ik verloskunde echt wel leuk vond om me verder in te specialiseren.” In 2008 volgde Van der Kooys promotieonderzoek. “Ik ben gaan promoveren omdat ik het leuk vond om me op een andere manier te ontwikkelen.” Momenteel werkt ze als gynaecoloog in opleiding in het Breda Amphia ziekenhuis.

Promotie onderzoek

Van der Kooy deed bijna vier jaar over haar onderzoek. “We hebben gekeken naar sterfte rondom de bevalling en ons dan met name gefocust op drie zaken. Ten eerste op de geplande plaats van bevalling voor laag-risico vrouwen, dus vrouwen die onder de verloskundige zorg vallen. Ik heb drie groepen vergeleken onder de laag-riscio vrouwen; degenen die plannen om thuis bevallen, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. Daarnaast keek ik binnen deze groep naar de tevredenheid over de bevallingen. In de derde plaats hebben we naar het risicosysteem gekeken. In Nederland werken we met een risicosysteem waarbij we de laag-risico vrouwen bij de verloskundige indelen en de hoog-risico vrouwen bij de gynaecoloog. Ik heb gekeken naar hoe dit systeem werkt en hoe we het eventueel kunnen verbeteren.”

Belangrijkste bevindingen

Volgens Van der Kooy kwamen er een aantal verrassende resultaten uit het  onderzoek naar voren. “Eén belangrijke bevinding uit mijn onderzoek was dat het risicosysteem in Nederland nog niet optimaal werkt. Als we kijken naar geplande in plaats van gewone bevallingen hebben thuisbevallingen (dus van de laag-risico vrouwen) zeker voordelen, maar wat ik zag is dat bij de kinderen bij wie onvoldoende risicoselectie is gedaan, dus die bijvoorbeeld te klein zijn of die congenitale afwijkingen hebben, er een verschil bestond tussen de kinderen die thuis of in het ziekenhuis waren geboren. Verder kwam er een verrassende uitslag uit het tevredenheidsonderzoek onder vrouwen over de zorg. Hierbij keken we met name naar de menselijke aspecten. Zo zagen we dat deze groep vrouwen minder te spreken is over bijvoorbeeld de logistiek en de wachttijden. Ze waren wel tevreden over de intermenselijke aspecten.”

Database

De promovenda baseerde haar onderzoek op bestaande registraties van de Stichting Perinatale Registratie Nederland van 2000-2001. Ze werkte hier samen aan met collega dr. Jashvant Poeran, die tijdens zijn promotieonderzoek vooral keek naar de determinanten van perinatale sterfte. Daarnaast werkte Van der Kooy nauw samen met gemeenten en diverse initiatieven op beleidsniveau, wat ze erg interessant vond. “Ik had gelukkig ook twee heel goede professoren die me echt uitdaagden qua statistiek. Die combinatie was het leukst. Daarnaast werkte ik dicht bij de praktijk en kon ik gelijk zien of de verbeteringen ook echt werkten.”

Toekomst

Naar eigen zeggen heeft haar promotieonderzoek zeker meerwaarde gehad voor Van der Kooy. “Het heeft me geholpen om in opleiding te komen als gynaecoloog. Het helpt echt als je iets extra’s doet van tevoren. Als ik nu naar de toekomst kijk, lijkt het me heel leuk om met onderzoek bezig te blijven. Het helpt dan ook zeker mee dat ik dit al heb gedaan.” Wat ze precies gaat doen na haar studie weet Van der Kooy nog niet. Momenteel doet ze vooral veel epidemiologisch onderzoek en werkt ze met databases. “Je weet nooit wat er nog op je pad komt. Misschien dat ik ooit op epidemiologisch niveau naar verschillende perinatale zorgsystemen in derdewereldlanden ga kijken of voor een organisatie als Artsen zonder Grenzen ga werken als gynaecoloog. Dat trekt me wel, maar voor nu zie ik wel wat de toekomst me brengt.”

Bron: Eigen redactie

*Tijdens haar promotietraject werd dr. Jacoba van der Kooy ondersteund door promotoren Prof.dr. G.J. Bonsel en Prof.dr. E.A.P. Steegers en door copromotoren dr. E. Birnie en dr. S. Denktaş.

Wilt u ook uw proefschrift publiceren in de app YourThesis? Kijk dan voor meer informatie op de website of neem contact op met Medix Publishers.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons