Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Chronische nierschade komt in Nederland bij ruim 12% van de bevolking voor. Een aandoening van de nieren kan zich op verschillende manieren uiten. In de vroege stadia zijn er meestal nog geen of weinig klachten. Naarmate de nierschade vordert zullen er steeds meer klachten ontstaan, waaronder verlies van eetlust. In een recente studie is gekeken naar de prevalentie en klinische betekenis van verlies van eetlust bij oudere patiënten met een chronische nierziekte (CKD). De resultaten zijn gepubliceerd in International Urology and Nephrology.

Onderzoek

Het uiteindelijke doel van de huidige studie was het bepalen van voorspellers van verlies van eetlust.

De deelnemers waren oudere volwassenen met CKD; ze hadden een leeftijd van ≥ 60 jaar en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van < 60 ml/min/1,73 m2. Verlies van eetlust werd gedefinieerd als een score van ≤ 28 in The Council on Nutrition Appetite Questionnaire. Het verband tussen verlies van eetlust en verschillende testen – onder andere voor slapeloosheid, depressie en balans – werd onderzocht.

Resultaten

Van de 398 geïncludeerde patiënten waren er 288 (72%) vrouw en de gemiddelde leeftijd (± SD) was 80 (±7). Verlies van eetlust kwam voor bij 233 (59%) van de patiënten. De frequentie van eetlust bleek significant toe te nemen bij een daling van de eGFR tot < 45 ml/min/1,73 m2 (p<0,05).

Oudere leeftijd, vrouwelijk geslacht, kwetsbaarheid, en hogere scores van Insomnia Severity Index en geriatrische depressieschaal-15 werden geassocieerd met een hoger risico op verlies van eetlust. Langer onderwijs, hogere niveaus van hemoglobine, eGFR, en serumkalium, en hogere scores van handgreepsterkte, Tinetti gait and balance test, basis- en instrumentele activiteiten van dagelijks leven (ADL en IADL), en Mini-Nutritional risk Assessment (MNA) werden geassocieerd met een lager risico. De associaties tussen de ernst van slapeloosheid en geriatrische depressie bleven significant na correctie voor alle parameters, inclusief de MNA-score.

Conclusie

Verlies van eetlust komt vaak voor bij oudere volwassenen met CKD. Dit symptoom kan een teken zijn van een slechte gezondheidsstatus. Er is een nauw verband tussen verlies van eetlust en slapeloosheid en tussen verlies van eetlust en depressieve stemming.

Verder leren: chronische nierschade

Chronische nierschade komt het meeste voor bij mensen ouder dan 70 jaar; meer dan 40% van hen heeft deze aandoening.2 Nierschade kan veel verschillende oorzaken hebben. Symptomen ontstaan vaak pas als de nieren al ernstig beschadigd zijn waardoor vroegtijdige herkenning moeilijk is. Met behulp van screening en adequate behandeling kan worden bijgedragen aan het voorkomen of vertragen van additionele schade aan de nieren. 

In de publicatie 'Chronische nierschade' op FTO.nl wordt dieper ingegaan op de werking van de nieren en bijbehorende diagnostiek en behandeling van chronische nierschade bij verschillende patiëntprofielen. Bescherming van de nieren is een belangrijk aandachtspunt. Voor de beschrijving van de therapeutische opties wordt gebruik gemaakt van algemeen geldende richtlijnen en er wordt afgesloten met herkenbare, interessante casuïstiek.

Lees de publicatie en vraag kosteloos materialen aan


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Yildiz S, et al. Int Urol Nephrol. 2023; https://doi.org/10.1007/s11255-023-03540-1
2. Nierstichting. Factsheet Chronische Nierschade – deel 1, Nieren en chronische nierschade: https://nierstichting.nl/professionals/factsheets/. Geraadpleegd mei 2022.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons