Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Huisartsen onvoldoende voorgelicht door artsenbezoekers

Huisartsen onvoldoende voorgelicht door artsenbezoekers

Huisartsen ontvangen weinig tot geen informatie van artsenbezoekers over de bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit heeft invloed op hun voorschrijfgedrag. Dat zijn de resultaten uit een onderzoek, gepubliceerd in het Journal of General Internal Medicine, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Uit het onderzoek van Barbara Mintzes en Canadese en Franse collega’s blijkt dat huisartsen ‘weinig tot geen informatie’ ontvangen van artsenbezoekers over de bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit roept de vraag op of de huidige benadering in regelgeving de gezondheid van patiënten wel voldoende beschermt. Toch zijn de meeste artsen wel bereid de medicijnen voor te schrijven aan hun patiënten.

Bij de studie waren 255 artsen uit de VS, Frankrijk en Canada betrokken. Allen kregen zij bezoeken van medicijnvertegenwoordigers. Uit de bevindingen van het onderzoek kwam naar voren dat vertegenwoordigers geen informatie geven over algemene of zelfs ernstige bijwerkingen. Slechts in twee procent van de visites werd minimaal adequate informatie gegeven. Daarnaast werd in zestig procent van de bezoeken niet verteld welke patiënten de medicijnen in ieder geval niet mogen gebruiken.

Verder lieten de onderzoekers weten dat ondanks waarschuwingen op de medicijnverpakking, bijvoorbeeld van de FDA of Health Canada, deze ernstige bijwerkingen maar bij zes procent van de presentaties wordt besproken. Vertegenwoordigers in Frankrijk verstrekken deze informatie over schadelijke effecten echter in 61 procent van de gevallen, vergeleken met 39 procent in de Verenigde Staten.

Over het geheel genomen beschouwen de artsen die aan het onderzoek meededen de kwaliteit van de wetenschappelijke informatie, die tijdens het bezoek gegeven werd, in 54 procent van de gevallen als ‘goed’ of ‘uitstekend’.  Bovendien waren zij bereid om de medicatie in 64 procent van de keren voor te schrijven. “De wetten in alle drie de landen vereisen dat vertegenwoordigers zowel informatie geven over schadelijke effecten als over de voordelen,” aldus hoofdauteur Barbara Mintzes, “maar niemand monitort deze bezoeken en er zijn geen sancties voor misleidende of onjuiste uitleg over het medicijn.”

Het artikel is te vinden in het Journal of General Internal Medicine.

Bron: NTvG

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons