Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Viering van het brein tijdens de Brain Awareness Week

Viering van het brein tijdens de Brain Awareness Week

Van 16 tot 22 maart is er dankzij de Brain Awareness Week internationale aandacht voor het brein. In Nederland werd er middels twee symposia aandacht gevraagd voor twee belangrijke aan de hersenen gerelateerde zaken: 'Beweging na hersenletsel' en ‘Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren'.

Dat onze hersenen een levensbelangrijk orgaan zijn mag geen breinbreker heten. Sinds Dick Swaabs bestseller 'Wij zijn ons brein' weten we daar in Nederland alles van. Toch vindt de Dana Foundation dat dit belangrijke orgaan één week per jaar nog wel even extra in de spotlights gezet mag worden. Deze stichting is een private filantropische organisatie die hersenonderzoek ondersteunt via beurzen, publicaties en onderwijsprogramma's.

Ieder jaar organiseert de Dana Foundation in maart de Brain Awareness Week (BAW), waarbij met behulp van partnerorganisaties wereldwijd 'het brein wordt gevierd'. Op een publieksvriendelijke manier is er onder meer aandacht voor de werking van de hersenen en het belang van de neurowetenschappen voor mens en maatschappij. Dit belang werd onlangs bijvoorbeeld nog duidelijk door onderzoek van de Utrechtse neurowetenschapper Martijn van den Heuvel, die een verband aantoonde tussen de hersenen en ernstig overgewicht.

In Nederland wordt de BAW georganiseerd door de Nederlandse Neurofederatie, de Hersenstichting en het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie. Op 3 en 11 maart vonden er in het kader van de BAW twee symposia plaats over hersenletsel. Het eerste ging over beweging na hersenletsel, het tweede over traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren.

Bronnen: Dana Foundation, Hersenstichting.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons