Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

‘Zaki syndroom’: een nieuwe aandoening bij kinderen welke mogelijk kan worden voorkomen

‘Zaki syndroom’: een nieuwe aandoening bij kinderen welke mogelijk kan worden voorkomen

Volgens onderzoekers, werkzaam bij de university of California San Diego School of Medicine en Rady Children’s Institute for Genomic Medicine is voor een eerder onbekende genetische aandoening bij kinderen mogelijk een genezing gevonden. De aandoening wordt door het onderzoeksteam ‘Zaki syndroom’ genoemd, naar mede-auteur Maha S. Zaki van het National Research Center in Cairo die de aandoening als eerste ontdekte. Het toedienen van een geneesmiddel aan drachtige muizen lijkt het te voorkomen bij de nakomelingen. Verder onderzoek moet uitwijzen of dergelijke medicatie bij mensen hetzelfde effect heeft. 

Bij een structurele geboorteafwijking is een lichaamsdeel misvormd of niet aanwezig. Structurele geboorteafwijkingen komen voor bij ongeveer 3% van de levendgeborenen; voor de meeste van dergelijke defecten zijn geen gedefinieerde oorzaken bekend. Ondanks de vooruitgang in chirurgische benaderingen blijft farmacologische preventie grotendeels buiten bereik. Nu is een nieuw syndroom ontdekt welke het 'Zaki syndroom' wordt genoemd.

Neurologische ontwikkelingsstoornissen

Onderzoekers analyseerden uit databases wereldwijd de gegevens van 20.248 families die kinderen met neurologische ontwikkelingsstoornissen hebben gekregen. Ongeveer een derde van de getroffen kinderen in deze families vertoonden structurele geboorteafwijkingen of microcefalie.

DNA-mutaties

Via exoom- of genoomsequentiering van monsters verkregen van de getroffen kinderen, hun ouders, of beiden werd gezocht naar ziekte-veroorzakende varianten. Homozygote DNA-mutaties in het WLS-gen werden in tien getroffen personen uit vijf niet-verwante families geïdentificeerd. Het WLS- gen reguleert het signaalniveau voor Wnt, een hormoonachtig eiwit. De mutaties beïnvloeden de stabiliteit van het WLS-eiwit en de Wnt-signalering, die betrokken is bij de embryonale ontwikkeling. De patiënten hadden allen afwijkingen aan meerdere organen, waaronder microcefalie en gezichtsdysmorfie, maar ook voetsyndactylie, nierabnormaliteit, alopecia, iriscolobomen en hartafwijkingen. De mutaties in het WLS-gen blijken één aandoening te verzaken welke resulteert in de gevonden afwijkingen bij de verschillende organen.

Herstel bij muizen

Er werden stamcellen en muismodellen voor de aandoening gecreëerd. Toediening van een farmacologische Wnt-activator, genaamd CHIR99021, aan drachtige dieren versterkte de Wnt-signalering en herstelde de embryonale ontwikkeling bij de nakomelingen. In muizenembryo's groeiden lichaamsdelen aan die eerder ontbraken en organen hervatten de normale groei.

‘Zaki syndroom’ mogelijk te voorkomen

Het ‘Zaki syndroom’ beïnvloedt de prenatale ontwikkeling van verschillende organen van het lichaam, waaronder ogen, hersenen, handen, nieren en hart. Kinderen hebben levenslange handicaps. De beschreven mutaties waren al in kinderen over de hele wereld geobserveerd, maar het was eerder niet bekend dat dit resulteert in één en dezelfde aandoening. ‘Zaki syndroom’ lijkt zeldzaam, maar toekomstige studies zijn nodig om de prevalentie te bepalen.

De onderzoekers concluderen dat genetische mutaties die een Wnt-regulator beïnvloeden hier de structurele geboorteafwijkingen veroorzaken. De resultaten van het onderzoek bij de muismodellen suggereren dat het zogenoemde ‘Zaki syndroom’ een mogelijk te voorkomen aandoening is.
Als de baby's vroeg genoeg gediagnosticeerd kunnen worden zou CHIR99021, of soortgelijke medicatie, uiteindelijk gebruikt kunnen worden om geboorteafwijkingen te voorkomen.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1. Persbericht Eurekalert van 29 oktober 2021. Researchers discover unknown childhood genetic condition and its potential cure. Verkregen via https://www.eurekalert.org/news-releases/929559, [op 30-09-2021]
2. Chai G, Szenker-Ravi E, Chung C, Li Z, Wang L, Khatoo M, et al. A Human Pleiotropic Multiorgan Condition Caused by Deficient Wnt Secretion. N Engl J Med. 2021 Sep 30;385(14):1292-1301


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons