Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

BDO-benchmark Ziekenhuizen: Ziekenhuizen staan voor duivels dilemma

BDO-benchmark Ziekenhuizen: Ziekenhuizen staan voor duivels dilemma

De financiële gezondheid van Nederlandse ziekenhuizen lijkt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 over 2022 ruim voldoende. Mooie rapportcijfers verdoezelen echter magere rendementen. Dit blokkeert de uitvoering van de plannen voor passende zorg uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Ziekenhuizen moeten namelijk in samenwerking met zorgverzekeraars fors investeren in digitalisering en herontwerp van zorgprocessen. Deze investeringen kunnen niet volledig uit de IZA-transformatiegelden worden bekostigd en ziekenhuizen hebben nauwelijks investeringsruimte, gegeven de druk op de rendementen. “Een duivels dilemma, zeker aangezien ziekenhuizen ook moeten investeren in vastgoed en duurzaamheid”, aldus Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs. Dat blijkt ui Lees verder

Onderzoek naar superbacteriën op de spoedeisende hulp

Onderzoek naar superbacteriën op de spoedeisende hulp

Enterobacterales zijn gramnegatieve bacteriën en belangrijke veroorzakers van infecties binnen ziekenhuizen. De opkomst van enzymen die een groot aantal antimicrobiële stoffen kunnen hydrolyseren, heeft geleid tot een algemene toename van antimicrobiële resistentie. Een overvolle spoedeisende hulp (SEH) kan het risico op overdracht van carbapenem-resistente Enterobacterales (CRE) verhogen. In het huidige onderzoek is gekeken of een interventie de verspreiding van de zogenaamde superbacteriën in een ziekenhuis kan beïnvloeden. Lees verder

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Nazorg bij acute nierziekte laat te wensen over

Een onderzoek in Alberta, Canada, heeft aangetoond dat slechts een klein deel van de patiënten met acute nierziekte optimale nazorg ontvangt. Dit is zorgwekkend, aangezien een goede nazorg belangrijk is om complicaties te voorkomen en de nierfunctie te behouden. De resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of Kidney Diseases. Lees verder

Nauwkeurig differentiëren tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis

Nauwkeurig differentiëren tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis

Volgens recent onderzoek maakt een DNA-methyleringspatroon nauwkeurig onderscheid tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis (CP) in weefsel en plasma. Dit is een belangrijke stap, zeker voor patiënten met ductaal pancreasadenocarcinoom (PDAC) waarbij snel ingrijpen na het stellen van de diagnose van levensbelang is. Lees verder

Nieuwe defibrillator wordt onder het borstbeen geplaatst

Nieuwe defibrillator wordt onder het borstbeen geplaatst

In 2020 werd een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar de Aurora extravascular implantable cardioverter defibrillator (Aurora EV-ICD). Prof. dr. Lucas Boersma, cardioloog in het St. Antonius Ziekenhuis, was bij het onderzoek betrokken. Bijzonder is dat de lead (elektrode) bij deze nieuwe generatie ICD onder het borstbeen wordt geplaatst. Dit is deze maand voor het eerst bij een patiënt in een normale behandelsetting gedaan. Lees verder

Noodanticonceptie met levonorgestrel in combinatie met piroxicam

Noodanticonceptie met levonorgestrel in combinatie met piroxicam

Levonorgestrel is niet effectief als noodanticonceptie wanneer het wordt toegediend na de ovulatie. In een recent onderzoek is gekeken naar het effect van een enkele orale dosis van 40 mg piroxicam in combinatie met levonorgestrel op de werkzaamheid van noodanticonceptie. Lees verder

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Chronische nierschade komt in Nederland bij ruim 12% van de bevolking voor. Een aandoening van de nieren kan zich op verschillende manieren uiten. In de vroege stadia zijn er meestal nog geen of weinig klachten. Naarmate de nierschade vordert zullen er steeds meer klachten ontstaan, waaronder verlies van eetlust. In een recente studie is gekeken naar de prevalentie en klinische betekenis van verlies van eetlust bij oudere patiënten met een chronische nierziekte (CKD). De resultaten zijn gepubliceerd in International Urology and Nephrology. Lees verder

Bronchopulmonale dysplasie door vroeggeboorte bij volwassenen

Bronchopulmonale dysplasie door vroeggeboorte bij volwassenen

Het percentage vroeggeboortes (zwangerschapsduur <37 weken) is wereldwijd gestegen en bedraagt nu 11% van alle levendgeborenen. Door verbeteringen in de perinatale zorg wordt momenteel meer dan 95% van de te vroeggeborenen volwassen. Dit gestegen overlevingspercentage kan echter ten koste gaan van de toekomstige gezondheid. Lees verder

Wondgenezing van het hoornvlies bij diabetes

Wondgenezing van het hoornvlies bij diabetes

Onderzoekers hebben nieuw inzicht verschaft in hoe diabetes de wondgenezing in het oog vertraagt, door voor het eerst twee verwante ziektegerelateerde veranderingen in het hoornvlies te identificeren. Daarnaast zijn ook drie therapeutische routes geïdentificeerd die deze veranderingen ongedaan maakten en de wondgenezing van het hoornvlies gedeeltelijk herstelden – een ontdekking die uiteindelijk kan leiden tot nieuwe behandelingen voor diabetes. De bevindingen zijn recent gepubliceerd in Diabetologia. Lees verder

« Nieuwere artikelen   Oudere artikelen »

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons